Dreplicaınformation 'i kaldır

Yerleştirilmemiş bir çoğaltma için bilgi içerir.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
ServiceName dize No
PartitionId dize (UUID) Hayır
UnplacedReplicaDetails dize dizisi Hayır

ServiceName

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Hizmetin adı.


PartitionId

Tür: String (UUID)
Gerekli: Hayır

Bölümün KIMLIĞI.


UnplacedReplicaDetails

Tür: dize dizisi
Gerekli: Hayır

Çoğaltmanın yerleştirilebileceği nedenlerle oluşan nedenler listesi.