Waitforbıw Yswapsafetycheck

Birincil çoğaltmanın, bölüm için birincil çoğaltmanın kullanılabilirliğini sağlamak üzere bir yükseltmeye başlamadan önce düğümün dışına taşınmasını bekleyen güvenlik denetimi.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
PartitionId dize (UUID) Hayır

PartitionId

Tür: String (UUID)
Gerekli: Hayır

Güvenlik denetiminden bu sırada olan bölümün kimliği.