Uygulama Yükleme Bilgilerini Al

Bir uygulamanın yük bilgilerini Service Fabric alır.

Oluşturulan veya Service Fabric kümesinde oluşturulma sürecindeki ve adı parametre olarak belirtilenle eşleşen uygulamayla ilgili yük bilgilerini döndürür. Yanıt ad, minimum düğümler, maksimum düğüm sayısı, uygulamanın şu anda kapta olduğu düğüm sayısını ve uygulamayla ilgili uygulama yük ölçümü bilgilerini içerir.

İstek

Yöntem İstek URI'si
GET /Applications/{applicationId}/$/GetLoadInformation?api-version=6.0&timeout={timeout}

Parametreler

Ad Tür Gerekli Konum
applicationId string Yes Yol
api-version string Yes Sorgu
timeout integer (int64) Hayır Sorgu

applicationId

Tür: string
Gerekli: Evet

Uygulamanın kimliği. Bu genellikle 'fabric:' URI şeması olmadan uygulamanın tam adıdır. Sürüm 6.0'dan başlayarak hiyerarşik adlar "~" karakteriyle ayrılmış. Örneğin, uygulama adı "fabric:/myapp/app1" ise uygulama kimliği 6.0+ sürümde "myapp~app1" ve önceki sürümlerde "myapp/app1" olur.


api-version

Tür: string
Gerekli: Evet
Varsayılan: 6.0

API'nin sürümü. Bu parametre gereklidir ve değeri '6.0' olmalıdır.

Service Fabric REST API sürümü, API'nin tanıt olduğu veya değiştir olduğu çalışma zamanı sürümünü temel alan bir sürümdür. Service Fabric çalışma zamanı API'nin birden fazla sürümünü destekler. Bu, API'nin desteklenen en son sürümüdür. Daha düşük bir API sürümü geçir edilirse, döndürülen yanıt bu belirtimde belgelenmiş olandan farklı olabilir.

Buna ek olarak çalışma zamanı, çalışma zamanının geçerli sürümüne kadar desteklenen en son sürümden daha yüksek herhangi bir sürümü kabul eder. Bu nedenle en son API sürümü 6.0 ise ancak çalışma zamanı 6.1 ise, istemcileri yazmayı kolaylaştırmak için çalışma zamanı bu API için 6.1 sürümünü kabul eder. Ancak API'nin davranışı belgelenmiş 6.0 sürümüne göre olur.


timeout

Tür: integer (int64)
Gerekli: Hayır
Varsayılan: 60
InclusiveMaximum:4294967295
InclusiveMinimum:1

Saniyeler içinde işlemi gerçekleştirmek için sunucu zaman aşımı. Bu zaman aşımı, istemcinin istenen işlemi tamamlamaya hazır olduğu süreyi belirtir. Bu parametrenin varsayılan değeri 60 saniyedir.

Yanıtlar

HTTP Durum Kodu Açıklama Yanıt Şeması
200 (Tamam) Uygulama yükü hakkında bilgi.
ApplicationLoadInfo
204 (NoContent) Belirtilen applicationId kümede bulunamasa boş bir yanıt döndürülür.
Diğer tüm durum kodları Ayrıntılı hata yanıtı.
FabricError