Hizmet Yedeklemeyi Askıya Alma

Belirtilen Service Fabric hizmeti için periyodik yedeklemeyi askıya akar.

Periyodik yedeklemeleri alacak şekilde yapılandırılan hizmet, yeniden başlatılınana kadar daha fazla yedekleme aldığı için askıya alınır. Bu işlem tüm hizmet hiyerarşisi için geçerlidir. Bu, bu hizmetin altındaki tüm bölümlerin yedekleme için askıya alındığını anlamına gelir.

İstek

Yöntem İstek URI'si
POST /Services/{serviceId}/$/SuspendBackup?api-version=6.2-preview&timeout={timeout}

Parametreler

Adı Tür Gerekli Konum
serviceId string Evet Yol
api-version string Evet Sorgu
timeout karşıt (int64) Hayır Sorgu

serviceId

Türü: string
Gerekli: Evet

Hizmetin kimliği. Bu kimlik genellikle 'kumaş:' URI düzeni olmadan hizmetin tam adıdır. Sürüm 6.0'dan başlayarak hiyerarşik adlar "~" karakteriyle sınırlandırılır. Örneğin, hizmet adı "kumaş:/myapp/app1/svc1" ise, hizmet kimliği 6.0+ ve önceki sürümlerde "myapp/app1/svc1" olacaktır.


api-version

Türü: string
Gerekli: Evet
Varsayılan:6.2-preview

API sürümü. Bu parametre gereklidir ve değeri '6.2-önizleme' olmalıdır.


timeout

Türü: integer (int64)
Gerekli: Hayır
Varsayılan:60
Kapsayıcı Maksimum:4294967295
Dahil Minimum:1

İşlemi saniyeler içinde gerçekleştirmek için sunucu zaman. Bu zaman sonu, istemcinin istenen işlemin tamamlanmasını beklemek istediği süreyi belirtir. Bu parametrenin varsayılan değeri 60 saniyedir.

Yanıtlar

HTTP Durum Kodu Açıklama Yanıt Şeması
202 (Kabul) 202 durum kodu, işlem isteğinin kabul edildiğini ve hizmet yedeklemesinin askıya alınacağını gösterir.
Diğer tüm durum kodları Ayrıntılı hata yanıtı.
Kumaş Hatası

Örnekler

Hizmet yedeklemeyi askıya alma

Bu örnek, periyodik yedekleme için yapılandırılan devlet hizmeti için yedeklemenin nasıl askıya alınabileceğini gösterir.

İstek

POST http://localhost:19080/Services/CalcApp/CalcService/$/SuspendBackup?api-version=6.2-preview

202 Yanıt

Gövde

Yanıt gövdesi boş.