DüğümDeactivationTaskNodeDeactivationTask

Düğümüzerindeki devre dışı bırakma işlemini temsil eden görev.The task representing the deactivation operation on the node.

ÖzelliklerProperties

AdıName TürType GerekliRequired
NodeDeactivationTaskId DüğümAktivasyonTaskIdNodeDeactivationTaskId HayırNo
NodeDeactivationIntent dize (enum)string (enum) HayırNo

NodeDeactivationTaskId

Tür: DüğümActivationTaskIdType: NodeDeactivationTaskId
Gerekli: HayırRequired: No

Düğümüzerinde devre dışı bırakma işlemiyle ilgili görevin kimliği.Identity of the task related to deactivation operation on the node.


NodeDeactivationIntent

Türü: string (enum)Type: string (enum)
Gerekli: HayırRequired: No

Düğümüdevre dışı koyma niyeti veya nedeni.The intent or the reason for deactivating the node. Bunun olası değerleri aşağıda veda edilebilmektedir.Following are the possible values for it.

Olası değerler şunlardır:Possible values are:

  • Invalid- Düğüm devre dışı bırakma niyetinin geçersiz olduğunu gösterir.Invalid - Indicates the node deactivation intent is invalid. Tüm Servis Kumaş ıstabiri geçersiz türüne sahiptir.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Değer sıfırdır.The value is zero. Bu değer kullanılmaz.This value is not used.
  • Pause- Düğümün duraklatılması gerektiğini gösterir.Pause - Indicates that the node should be paused. Değeri 1'dir.The value is 1.
  • Restart- Düğümün kısa bir süre sonra yeniden başlatılmasının amacını gösterir.Restart - Indicates that the intent is for the node to be restarted after a short period of time. Servis Kumaş düğüm yeniden başlatmaz, bu eylem Hizmet Kumaş dışında yapılır.Service Fabric does not restart the node, this action is done outside of Service Fabric. Değeri 2'dir.The value is 2.
  • RemoveData- Amacın düğümü yeniden görüntülemek olduğunu gösterir.RemoveData - Indicates that the intent is to reimage the node. Servis Kumaş düğüm reimage değil, bu eylem Hizmet Kumaş dışında yapılır.Service Fabric does not reimage the node, this action is done outside of Service Fabric. Değeri 3'dür.The value is 3.
  • RemoveNode- Düğümün kullanımdan kaldırıldığını ve geri dönmesinin beklenmediğini gösterir.RemoveNode - Indicates that the node is being decommissioned and is not expected to return. Servis Kumaşdüğüm devre dışı bırakmaz, bu eylem Hizmet Kumaş dışında yapılır.Service Fabric does not decommission the node, this action is done outside of Service Fabric. Değeri 4'dür.The value is 4.