PropertyBatchOperationKind numaralandırması

Tür: dize

Gerçekleştirilecek işlem tarafından belirlenen özellik toplu işlem türü. Olası değerler aşağıda verilmiştir.

Olası değerler şunlardır:

  • Invalid -Özellik işleminin geçersiz olduğunu gösterir. tüm Service Fabric numaralandırmalar geçersiz türe sahip. Değer sıfırdır.
  • Put -İşlem bir özellik oluşturur veya düzenler. Değer 1 ' dir.
  • Get -İşlem bir özellik alır. Değer 2 ' dir.
  • CheckExists -İşlem, belirtilen değere bağlı olarak bir özelliğin var olduğunu veya mevcut olmadığını kontrol eder. Değer 3 ' ün.
  • CheckSequence -İşlem, sıra numarasının belirtilen değere eşit olduğundan emin olur. Değer 4 ' dir.
  • Delete -İşlem bir özelliği silecek. Değer 5 ' tir.
  • CheckValue -İşlem, özelliğin değerinin belirtilen değere eşit olmasını sağlar. Değer 7 ' dir.