PropertyBatchOperationKind enumPropertyBatchOperationKind enum

türü: stringtype: string

Yapılacak işlemle belirlenen özellik toplu işlem türü.The kind of property batch operation, determined by the operation to be performed. Olası değerler aşağıda veda edilebilmektedir.The following are the possible values.

Olası değerler şunlardır:Possible values are:

  • Invalid- Özellik işleminin geçersiz olduğunu gösterir.Invalid - Indicates the property operation is invalid. Tüm Servis Kumaş ıstabiri geçersiz türüne sahiptir.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Değer sıfırdır.The value is zero.
  • Put- İşlem bir özellik oluşturur veya düzenlenecektir.Put - The operation will create or edit a property. Değeri 1'dir.The value is 1.
  • Get- Operasyon bir özellik alacak.Get - The operation will get a property. Değeri 2'dir.The value is 2.
  • CheckExists- İşlem, sağlanan değere bağlı olarak bir özelliğin var olup olmadığını denetler.CheckExists - The operation will check that a property exists or doesn't exists, depending on the provided value. Değeri 3'dür.The value is 3.
  • CheckSequence- İşlem, sıra numarasının sağlanan değere eşit olmasını sağlayacaktır.CheckSequence - The operation will ensure that the sequence number is equal to the provided value. Değeri 4'dür.The value is 4.
  • Delete- İşlem bir özelliği siler.Delete - The operation will delete a property. Değeri 5'tir.The value is 5.
  • CheckValue- İşlem, bir malın değerinin sağlanan değere eşit olmasını sağlayacaktır.CheckValue - The operation will ensure that the value of a property is equal to the provided value. Değeri 7'dir.The value is 7.