BackupEntityKind enumBackupEntityKind enum

türü: stringtype: string

Dönemsel yedeklemelerin etkinleştirilebileceği Uygulama, Hizmet veya Bölüm gibi hizmet kumaşı varlığının varlık türü.The entity type of a Service Fabric entity such as Application, Service or a Partition where periodic backups can be enabled.

Olası değerler şunlardır:Possible values are:

  • Invalid- Geçersiz bir varlık türünü gösterir.Invalid - Indicates an invalid entity kind. Tüm Servis Kumaş ıstabiri geçersiz türüne sahiptir.All Service Fabric enumerations have the invalid type.
  • Partition- Varlığın Bir Hizmet Kumaşı bölümü olduğunu gösterir.Partition - Indicates the entity is a Service Fabric partition.
  • Service- Varlığın bir Service Fabric hizmeti olduğunu gösterir.Service - Indicates the entity is a Service Fabric service.
  • Application- Varlığın Bir Hizmet Kumaşı uygulaması olduğunu gösterir.Application - Indicates the entity is a Service Fabric application.