HeaderMatchType enumHeaderMatchType enum

türü: stringtype: string

Olası değerler şunlardır: 'tam'Possible values include: 'exact'