PartitionInstanceCountScaleMechanismPartitionInstanceCountScaleMechanism

Devletsiz hizmet bölümü örnekleri eklemek veya kaldırmak için bir ölçekleme mekanizmasını temsil eder.Represents a scaling mechanism for adding or removing instances of stateless service partition.

ÖzelliklerProperties

AdıName TürType GerekliRequired
Kind stringstring EvetYes
MinInstanceCount integerinteger EvetYes
MaxInstanceCount integerinteger EvetYes
ScaleIncrement integerinteger EvetYes

TipKind

Türü: stringType: string
Gerekli: EvetRequired: Yes

Ayrımcı özelliği.A discriminator property. Değeri 'PartitionInstanceCount' türü nesneler için 'PartitionInstanceCount' olmalıdır.Its value must be 'PartitionInstanceCount' for objects of type 'PartitionInstanceCountScaleMechanism'.


MinInstanceCount

Türü: insaType: integer
Gerekli: EvetRequired: Yes

Bölümün en az sayıda örneği.Minimum number of instances of the partition.


MaxInstanceCount

Türü: insaType: integer
Gerekli: EvetRequired: Yes

Bölümün en fazla sayıda örneği.Maximum number of instances of the partition.


ScaleIncrement

Türü: insaType: integer
Gerekli: EvetRequired: Yes

Ölçekleme işlemi sırasında eklenecek veya kaldırılacak örnek sayısı.The number of instances to add or remove during a scaling operation.