Partitionınstancecountscalemechanısm

Durum bilgisi olmayan hizmet bölümünün örneklerini eklemek veya kaldırmak için bir ölçeklendirme mekanizmasını temsil eder.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
Kind string Yes
MinInstanceCount tamsayı Yes
MaxInstanceCount tamsayı Yes
ScaleIncrement tamsayı Yes

Tip

Tür: dize
Gerekli: Evet

Bir Ayrıştırıcı özelliği. ' Partitionınstancecountscalemechanısm ' türündeki nesneler için değeri ' Partitionınstancecount ' olmalıdır.


MinInstanceCount

Tür: tamsayı
Gerekli: Evet

Bölümün minimum örnek sayısı.


MaxInstanceCount

Tür: tamsayı
Gerekli: Evet

En fazla bölüm örneği sayısı.


ScaleIncrement

Tür: tamsayı
Gerekli: Evet

Ölçeklendirme işlemi sırasında eklenecek veya kaldırılacak örnek sayısı.