ServiceTypeExtensionDescription

Hizmet bildiriminde tanımlanan hizmet türünün uzantısını açıklar.

Özellikler

Adı Tür Gerekli
Key string Hayır
Value string Hayır

Key

Türü: string
Gerekli: Hayır

Uzantının adı.


Value

Türü: string
Gerekli: Hayır

Uzatma değeri.