NetworkResourcePropertiesNetworkResourceProperties

Bir ağ kaynağının özelliklerini açıklar.Describes properties of a network resource.

ÖzelliklerProperties

AdıName TürType GerekliRequired
description stringstring HayırNo
status dize (enum)string (enum) HayırNo
statusDetails stringstring HayırNo

description

Tür: dizeType: string
Gerekli: HayırRequired: No

Ağın Kullanıcı tarafından okunabilen açıklaması.User readable description of the network.


status

Tür: String (enum)Type: string (enum)
Gerekli: HayırRequired: No

Ağın durumu.Status of the network.

Kaynağın durumu.Status of the resource.

Olası değerler şunlardır:Possible values are:

  • Unknown-Kaynak durumunun bilinmediğini gösterir.Unknown - Indicates the resource status is unknown. Değer sıfırdır.The value is zero.
  • Ready-Kaynağın hazırlandığını gösterir.Ready - Indicates the resource is ready. Değer 1 ' dir.The value is 1.
  • Upgrading-Kaynağın yükseltildiğini gösterir.Upgrading - Indicates the resource is upgrading. Değer 2 ' dir.The value is 2.
  • Creating-Kaynağın oluşturulduğunu gösterir.Creating - Indicates the resource is being created. Değer 3 ' ün.The value is 3.
  • Deleting-Kaynağın silinmekte olduğunu gösterir.Deleting - Indicates the resource is being deleted. Değer 4 ' dir.The value is 4.
  • Failed-Kalıcı hatalardan dolayı kaynağın işlevsel olmadığını gösterir.Failed - Indicates the resource is not functional due to persistent failures. Daha fazla ayrıntı için bkz. statusDetails özelliği.See statusDetails property for more details. Değer 5 ' tir.The value is 5.

statusDetails

Tür: dizeType: string
Gerekli: HayırRequired: No

Ağın geçerli durumu hakkında ek bilgi sağlar.Gives additional information about the current status of the network.