PagedBackupConfigurationInfoList

Yedekleme yapılandırma bilgileri listesi. Tüm sonuçlar tek bir iletiye sığmay olduğunda liste sayfalara çağrılır. Sonraki sonuç kümesi, bu listede sağlanan devamlılık belirtecinin aynı sorgusunu yürüterek elde edilir.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
ContinuationToken dize No
Items BackupConfigurationInfo dizisi Hayır

ContinuationToken

Tür: string
Gerekli: Hayır

Sonraki sonuç kümesi elde etmek için devamlılık belirteci parametresi kullanılır. Sistemden gelen sonuçlar tek bir yanıta sığmay olduğunda devamlılık belirteci API'nin yanıtında yer alır. Bu değer bir sonraki API çağrısına geçir geldiğinde, API bir sonraki sonuç kümesi döndürür. Başka sonuç yoksa devamlılık belirteci yanıta dahil değildir.


Items

Tür: BackupConfigurationInfo dizisi
Gerekli: Hayır

Yedekleme yapılandırma bilgileri listesi.