Hizmet paketi API 'Leri

Ad Açıklama
Dağıtılan hizmet paketi bilgi listesini al Bir Service Fabric düğümünde dağıtılan hizmet paketlerinin listesini alır.
Dağıtılan hizmet paketi bilgi listesini ada göre al Belirtilen adı tam olarak eşleşen bir Service Fabric düğümünde dağıtılan hizmet paketlerinin listesini alır.
Dağıtılan hizmet paketi durumunu al Bir Service Fabric düğümü ve uygulaması için dağıtılan belirli bir uygulama için bir hizmet paketinin sistem durumu hakkındaki bilgileri alır.
Ilkeyi kullanarak dağıtılan hizmet paketi sistem durumunu al Belirtilen ilke kullanılarak bir Service Fabric düğümünde dağıtılan belirli bir uygulama için hizmet paketi sistem durumu hakkındaki bilgileri alır.
Rapor dağıtılan hizmet paketi durumu Service Fabric dağıtılan hizmet paketinde bir sistem durumu raporu gönderir.
Hizmet paketini düğüme dağıt Belirtilen düğümdeki belirtilen hizmet bildirimiyle ilişkili tüm kod paketlerini indirir.