ApplicationProcessExitedEvent

İşlemden çıkıldı olayı.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
EventInstanceId dize (UUID) Yes
Category dize No
TimeStamp dize (Tarih-saat) Yes
HasCorrelatedEvents boolean Hayır
ApplicationId string Yes
ServiceName string Yes
ServicePackageName string Yes
ServicePackageActivationId string Yes
IsExclusive boolean Yes
CodePackageName string Yes
EntryPointType string Yes
ExeName string Yes
ProcessId tamsayı (Int64) Yes
HostId string Yes
ExitCode tamsayı (Int64) Yes
UnexpectedTermination boolean Yes
StartTime dize (Tarih-saat) Yes

EventInstanceId

Tür: String (UUID)
Gerekli: Evet

FabricEvent örneği için tanımlayıcı.


Category

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Olay kategorisi.


TimeStamp

Tür: String (Tarih-saat)
Gerekli: Evet

Olay günlüğe kaydedildi.


HasCorrelatedEvents

Tür: Boolean
Gerekli: Hayır

Mevcut ilgili olayları gösterir.


ApplicationId

Tür: dize
Gerekli: Evet

Uygulamanın kimliği. Bu, uygulama adının kodlanmış bir gösterimidir. Bu, uygulama kaynağını tanımlamak için REST API 'Lerinde kullanılır. Sürüm 6,0 ' den başlayarak, hiyerarşik adlar " ~ " karakteriyle sınırlandırılmıştır. Örneğin, uygulama adı "Fabric:/MyApp/APP1" ise, uygulama kimliği, ~ önceki sürümlerde "MyApp APP1" 6.0 + ve "MyApp/APP1" olacaktır.


ServiceName

Tür: dize
Gerekli: Evet

Hizmetin adı.


ServicePackageName

Tür: dize
Gerekli: Evet

Hizmet paketinin adı.


ServicePackageActivationId

Tür: dize
Gerekli: Evet

Hizmet paketinin etkinleştirme kimliği.


IsExclusive

Tür: Boolean
Gerekli: Evet

IsExclusive bayrağını gösterir.


CodePackageName

Tür: dize
Gerekli: Evet

Kod paketinin adı.


EntryPointType

Tür: dize
Gerekli: Evet

Giriş noktası türü.


ExeName

Tür: dize
Gerekli: Evet

Yürütülebilir dosyanın adı.


ProcessId

Tür: tamsayı (Int64)
Gerekli: Evet

İşlem kimliği.


HostId

Tür: dize
Gerekli: Evet

Ana bilgisayar kimliği.


ExitCode

Tür: tamsayı (Int64)
Gerekli: Evet

İşlemin çıkış kodu.


UnexpectedTermination

Tür: Boolean
Gerekli: Evet

Sonlandırmanın beklenmeyen bir değer olup olmadığını gösterir.


StartTime

Tür: String (Tarih-saat)
Gerekli: Evet

İşlemin başlangıç zamanı.