NetworkKind numaralandırması

Tür: dize

Service Fabric kapsayıcı ağının türü.

Olası değerler şunlardır:

  • Local -Bir kapsayıcı ağını tek bir Service Fabric kümesinde yerel olarak gösterir. Değer 1 ' dir.