Replication Eligibility Results

Operations

Get

VM'nin koruma için uygun olmadığını durumlarda doğrulama hatalarını alır.
Belirli bir VM'nin korunup korunmayacağını doğrular ve bu durumda hata listesini döndürür.

List

VM'nin koruma için uygun olmadığını durumlarda doğrulama hatalarını alır.
Belirli bir VM'nin korunup korunmayacağını doğrular ve bu durumda hata listesini döndürür.