Database Recommended Actions

Operations

Get

Veritabanı önerilen eylemlerini alır.

List By Database Advisor

Veritabanı Önerilen Eylemlerinin listesini alır.

Update

Veritabanı önerilen eylemlerini güncelleştirme.