Database Auditing Settings

Operations

Create Or Update

Bir veritabanının blob denetim ilkesi oluşturur veya bu ilkeyi güncelleştirme.

Get

Bir veritabanının blob denetim ilkesi alır.

List By Database

Veritabanının denetim ayarlarını listeler.