Job Target Groups

Operations

Create Or Update

Hedef grubu oluşturur veya günceller.

Delete

Hedef grubu siler.

Get

Hedef grubu alır.

List By Agent

Bir aracıda tüm hedef grupları alır.