Database Advisors

Operations

Get

Bir veritabanı danışmanı alır.

List By Database

Veritabanı danışmanlarının listesini alır.

Update

Bir veritabanı danışmanını güncelleştirir.