Azure Depolama İçeri/Dışarı Aktarma REST API BaşvurusuAzure Storage Import-Export REST API Reference

Bu API, Blob depolamaya veya Blob depolamadan verileri aktarmak için işleri içeri/dışarı aktarmanıza yardımcı olur.This API helps you manage import/export jobs to transfer data to or from Blob storage.