Azure Dosyalarında desteklenmeyen özelliklerFeatures not supported in Azure Files

Azure Dosyaları, Kobİ 3.0 ve 2.1 protokollerinin bir alt kümesini destekler.Azure Files supports a subset of the SMB 3.0 and 2.1 protocols. Uygulamaların çoğu Azure Dosyaları tarafından desteklenmeyen Kobİ özelliklerini kullanmaz, bu nedenle çoğu uygulama Azure Dosyaları'nda depolanan dosyaları kullanırken tasarladığı gibi çalışır.The majority of applications do not use the SMB features that are not supported by Azure Files, so most applications will work as designed when using files stored in Azure Files. Ancak, bazı uygulamalar bu desteklenmeyen özelliklere güveniyorsa Azure Dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.However, some applications may not work properly with Azure Files if they rely on these unsupported features. Azure Dosyaları tarafından desteklenmeyen Kobİ özelliklerinin listesi aşağıda verilmiştir:The following is a list of the SMB features that are not supported by Azure Files:

Ayrıca bkz.See also

Dosya Hizmeti REST API'siFile Service REST API