Ddos Protection Plans

Operations

Create Or Update

Bir DDoS koruma planı oluşturur veya günceller.

Delete

Belirtilen DDoS koruma planını siler.

Get

Belirtilen DDoS koruma planı hakkında bilgi alır.

List

Bir abonelikte tüm DDoS koruma planlarını alır.

List By Resource Group

Bir kaynak grubunda tüm DDoS koruma planlarını alır.

Update Tags

DDoS koruma planı etiketlerini güncelleştirme.