Virtual Networks

Operations

Check IP Address Availability

Özel bir IP adresinin kullanılabilir olup olmadığını denetler.

Create Or Update

Belirtilen kaynak grubunda bir sanal ağ oluşturur veya günceller.

Delete

Belirtilen sanal ağı siler.

Get

Kaynak grubuna göre belirtilen sanal ağı alır.

List

Bir kaynak grubunda tüm sanal ağları alır.

List All

Bir abonelikte tüm sanal ağları alır.

List Usage

Kullanım istatistiklerini listeler.

Update Tags

Sanal ağ etiketlerini güncelleştirme.