Bölüm

Azure ML ve Kubernetes kümesi kullanılarak ML modelinin kullanıma hazır hale getirilmesi [Bölüm 4/4]

AI Show'un bu bölümü, Azure ML Hizmetleri hakkında konuşan bir dizinin dördüncü (final) bölümüdür. Yeni Azure Machine Learning Hizmetleri tümleşik, uçtan uca bir veri bilimi deneyimi sağlar. Bu çözüm veri bilimcilerin bulut ölçeğinde veri hazırlamasını, deneme geliştirmesini ve model dağıtmasını sağlar.

Bu bölümde, Azure Container Service tarafından yönetilen bir Kubernetes kümesinde Machine Learning modeli dağıtmayı ve yönetmeyi öğreneceksiniz.

Burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Ücretsiz Hesap Oluşturma (Azure)

Azure
Machine Learning