Bölüm

Nasıl Yapılır: CSS Stillerini Uygulamak için Verimli ve Standartlaştırılmış Bir Yaklaşım Oluşturma

Bu videoda Chris Pels, bir web sitesine standart bir görünüm ve görünüm sağlayan CSS stillerini düzenlemeyi ve uygulamayı gösterir. Buna ek olarak, stiller maksimum esneklik ve yeniden kullanılabilirlik sağlamak için düzenlenmiştir. Sitenin görsel görünümüne odaklanan bir stil kümesi oluşturulur. İlk olarak, örnek bir sayfa için CSS dosyasıyla örnek bir web sitesi oluşturulur. Oluşturulan ilk stil grupları, site genelinde içerik için kapsayıcılar sağlamaya yöneliktir. Ardından, kullanıcı arabirimi öğelerinin "durumunu" görüntülemeye odaklanan bir stil kümesi eklenir. Son olarak, kullanıcı etkileşimi ipuçları için bir stil kümesi oluşturulur. Stillerin her biri örnek sayfadaki HTML öğeleriyle birlikte kullanılır. Sitedeki öğe düzenini denetleye stiller için aynı uygulama yaklaşımını kullanma hakkında da bir tartışma vardır.