Bölüm

[Nasıl Yaparım:] Sayfanın Birden Çok Bölgesi ASP.NET AJAX ile güncelleştirilsin mi?

Bu videoda, ASP.NET AJAX UpdatePanel denetiminin tek bir istemci tarafı olayına yanıt olarak bir Web sayfasının birden çok bölgesini güncelleştirmek için kullanabileceğiniz iki özellik sağladığını öğreniriz. UpdateMode özelliği Always olarak ayarlanabilir; bu durumda panel geri gönderme sırasında her zaman güncelleştirilir veya Koşullu olarak ayarlanır; bu durumda panel yalnızca belirli olaylara yanıt olarak güncelleştirilir. Tetikleyiciler koleksiyonu özelliği, panelin güncelleştirilmesini sağlayacak olayları belirtmenize olanak tanır. Birlikte kullanılan bu özellikler, aynı olay tetikleyicisine yanıt olarak birden çok UpdatePanel denetiminin güncelleştirilebilmesini sağlar.