Bölüm

Sayfa Düzeni

Tablolar mı yoksa Stil Sayfaları mı? Göreli Konumlandırma mı Yoksa Mutlak mı? Bu videoda Visual Web geliştiricisinin sayfa düzeni tercihinizle geliştirmeyi destekleyen özellikleri gösterilir.

  • Kaynak (C#)
  • Kaynak (VB)