Bölüm

Linux Sanal Makinesi Oluşturma Öğreticisi

Brian Lewis, Azure'da Linux ile sanal makine oluşturma konusunda bize yol gösterir. Bu video, şu konumda bulunan belgeleri tamamlar:

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-tutorial/

Azure