Bölüm

.NET Core Uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için Azure Container Registry kullanma

büyük olasılıkla Azure Container Registry kapsayıcı görüntülerini güvenli bir şekilde depolamanıza ve yönetmenize olanak tanıdığını biliyorsunuz, ancak bunun DevOps işlem hatlarınızın bir parçası olarak da kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Jeremy Likness, Scott Hanselman'a ACR'nin görüntülerinizi nasıl yönetebileceğini ve hatta bulutta sizin için nasıl oluşturabileceğini gösterir.
 
[0:00:00]– Genel Bakış
[0:01:57]– Visual Studio'da Dockerfile oluşturma ve kapsayıcı oluşturma
[0:06:24]– kapsayıcıyı Azure Container Instances ile çalıştırma
[0:10:17]– Derleme işlem hattının bir parçası olarak ACR'de kapsayıcı görüntülerini kullanma
[0:13:05]– Sarmalama

Azure