Bölüm

Sanal Veri Merkezi

Olivier Martin, Scott Hanselman'a katılarak Azure'ın yazılım tanımlı ağ yığınının merkez uç topolojilerindeki sanal ağ eşlemesi, karma bağlantı ve merkezi altyapının & bir birleşimini oluşturmanızı sağlayan Sanal Veri Merkezleri kavramından bahseder.

Bağlantı: https://docs.microsoft.com/azure/networking/networking-virtual-datacenter

Follow @SHanselman

Follow @OMartin\_2010

Follow @AzureFriday

Azure