Bölüm

C9 Dersleri: Dr. Erik Meijer - İşlevsel Programlama temelleri Bölüm 6 / 13

6. Bölümde, Dr. Meijer özyinelemeli işlevler dünyasında bize yol gösterir. Haskell'de işlevler kendileri açısından tanımlanabilir. Bu tür işlevler özyinelemeli olarak adlandırılır.

Örnek:

faktöriyel 0 = 1
faktöriyel (n+1) = (n+1) * faktöriyel n

faktöriyel, 0'ı 1'e ve diğer pozitif tamsayıları kendi çarpımını ve öncülünün faktöriyeliyle eşler.

Faktöriyel gibi bazı işlevlerin tanımlanması diğer işlevler açısından daha kolaydır. Ancak göreceğimiz gibi, birçok işlev doğal olarak kendileri açısından tanımlanabilir.

Özyineleme kullanılarak tanımlanan işlevlerin özellikleri, endüksiyonun basit ama güçlü matematiksel tekniği kullanılarak kanıtlanabilir.

Bunları sırayla izlemeli (veya bu etki alanındaki bilgi düzeyinize bağlı olarak atlamalısınız):

Bölüm 1Bölüm 2Bölüm 3Bölüm 4 Bölüm 5Bölüm 6Bölüm 7Bölüm 8Bölüm 9.Bölüm 10.Bölüm 11. Bölüm 12. Bölüm 13