Bölüm

Birleştirme Araçları #176 - CMD ve PowerShell Bağlam Menüleri

Defrag Tools'un bu bölümünde Andrew Richards ve Chad Beeder, Shell'in bir (Dosya Gezgini) Klasörünün Right-Click davranışını sağlamak için kayıt defterini kullanma şeklini inceler.

Dizin bağlam menüsüne alt menüler ekleyerek geçerli klasörde yükseltilmiş ve yükseltilmiş olmayan bir Komut İstemi veya PowerShell istemi açılmasına izin veririz.

Oluşturulan kayıt defteri dosyası, Andrew'un MSDN blogunda (API'nin neresinde Andrew Richards?) ve Birleştirme Araçları OneDrive sağlanır.

Kaynaklar:
"Komut İstemini burada aç" Bağlam Menüsü deneyimini geliştirme (Andrew'un MSDN blogu)
Kısayol Menüsü İşleyicileri Oluşturma (MSDN)