Bölüm

.NET nanoFramework'i Buluta bağlama

örneklerini şununla değiştirin: Olivier Bloch

Kodlamanız için .NET kullanmak ve mikrodenetleyici destekli cihazları Azure IoT'ye bağlamak için kodlamak mı istiyorsunuz? Yeni .NET nanoFramework SDK'sı artık SAS, Sertifika, bireysel ve grup cihazı için Cihaz Sağlama Hizmeti'ni destekliyor!

Learm more at https://aka.ms/IoTShow/nanoFrameworkAzureIoT