Bölüm

IoT Verilerini analiz etmek için Azure Data Lake kullanma

örneklerini şununla değiştirin: Olivier Bloch

Kevin Saye'in IoT Gösterisi'nde bizimle paylaştığı IoT uygulamalarındaki veriler hakkında bazı ilginç kavramlar şunlardır: Tüm verilerin değeri vardır, verilerin daha sonra kullanılmak üzere ham biçiminde korunması gerekir ve bu verileri uygun maliyetli bir şekilde depolamak istiyorsunuz.

Bu ifadeleri merak ediyor musunuz? Azure IoT Hub aracılığıyla toplanan IoT cihazlarından gelen verileri analiz etmek için kullanılan Azure Data Lake Analytics gösteren bir tanıtımla gösterilen bu kavramlarla ilgili bu çok ilginç bölümü izleyin.

Ücretsiz Hesap Oluşturma (Azure)

Azure