Bölüm

JavaScript Dizileri - 08

Dizileri diğer değişkenleri tutan değişkenler olarak düşünebilirsiniz. Bu derste Bob, dizinleri kullanarak dizi öğelerinin nasıl oluşturulacağını, başlatılıp alınacağını gösterir. Ayrıca bir dizideki tüm öğeler arasında nasıl döngü yapılacağını (bir sonraki dersin konusunun açıklanması) ve ilişkilendirici dizilerin nasıl oluşturulacağını gösterir.