Bölüm

Azure Web App

Bu öğreticide, Visual Studio 2015 veya Visual Studio 2013 kullanarak ASP.NET web uygulamasının Azure App Service'daki bir web uygulamasına nasıl dağıtılacağı gösterilmektedir. Öğreticide, Azure'ı kullanma deneyimi olmayan ASP.NET bir geliştirici olduğunuz varsayılır. Öğreticiyi tamamladığınızda bulutta çalışan basit bir web uygulamanız olacak.

Azure