Bölüm

OMS Kullanılabilirliği - Giriş Web Semineri

#MSOMS

Azure Backup ve Azure Site Recovery ile Microsoft Operations Management Suite'e giriş.

Twitter tanıtıcımın @_TheWorks_ olarak değiştiğini unutmayın @stephanebudo

Backup
Site Recovery