Bölüm

Power Pages – Power Platform Ailesi'ne yeni eklenen

örneklerini şununla değiştirin: April Dunnam

Low Code Devrimi'nin bu bölümünde April Dunnam, Microsoft Baş Program Yöneticisi Priya Vaidyanathan ile konuşuyor. Priya, Power Platform araç kümesinin en yeni üyesi olan Power Pages'i ele alır. Power Pages, vatandaş geliştiriciler için ölçeklenebilir kurumsal sınıf web sitesi barındırma özellikleri sağlar. Buna ek olarak, Power Pages uzmanların bu web sitelerini Visual Studio Code aracılığıyla genişletmesine ve özelleştirmesine, GitHub ve Azure Dev Ops ile Dev Ops ve ALM'yi etkinleştirmesine ve fusion ekiplerini etkinleştirmesine olanak tanır.

Eylem Çağrıları:

 • aka.ms/PowerPages
 • aka.ms/PagesCommunity
 • aka.ms/PagesIdeas

Bölüm

 • 00:18 - Giriş
 • 00:42 - Power Pages'e Genel Bakış
 • 05:20 - Power Pages Giriş Sayfası
 • 09:57 - Tanıtım – Power Pages Web Sitesi Oluşturma
 • 12:33 - Sayfa Çalışma Alanı
 • 15:47 - Stil Çalışma Alanı
 • 17:25 - Veri Çalışma Alanı
 • 19:14 - Çalışma Alanını Ayarlama
 • 22:06 - Kaynaklar

Microsoft Power Platform