Microsoft Stream Lisanslama genel bakışMicrosoft Stream Licensing overview

Microsoft Stream, kullanıcı başına abonelik esasına göre lisanslı bir bulut hizmetidir.Microsoft Stream is a cloud service licensed on a per user subscription basis. Uygun Office 365 aboneliklerinin bir parçası olarak kullanılabilir.It is available as part of eligible Office 365 subscriptions. Her abonelik türüne ait bilgiler için Office 365 fiyatlandırması'na bakın.See Office 365 pricing for the information for each subscription type.

Office 365 için Microsoft AkışıMicrosoft Stream for Office 365

Microsoft Stream özellikleri Office 365 aboneliğine bağlı olarak değişir ve aşağıdaki tablo abonelik tarafından işlevsellik farklılıklarını vurgular.Microsoft Stream capabilities vary based on the Office 365 subscription and the following table highlights the functionality differences by subscription.

Firstline F1Firstline F1
GCC, GCC Yüksek, DoD F1 1GCC, GCC High, DoD F1 1
Eğitim A1Education A1 M365 İşM365 Business
İşletme Primi /Business Premium /
EssentialsEssentials
Kurumsal E1/E3Enterprise E1/E3
Eğitim A3Education A3
GCC, GCC Yüksek, DoD E1/E3/M365 G3 1GCC, GCC High, DoD E1/E3/M365 G3 1
Kurumsal E5Enterprise E5
Eğitim A5Education A5
GCC, GCC Yüksek, DoD E5 1GCC, GCC High, DoD E5 1
Office 365Office 365
Akış özelliği eklentisiStream feature add-on
Videoları veya canlı etkinlikleri görüntüleyinView videos or live events
Videoları yükleme/değiştirmeUpload/modify videos
Microsoft Stream'de canlı etkinlikler oluşturmaCreate live events in Microsoft Stream
Microsoft Teams/Yammer'da canlı etkinlikler oluşturmaCreate live events in Microsoft Teams/Yammer
Otomatik aramaSearch automatically
oluşturulan transkriptlergenerated transcripts
Video içi yüz algılamaIn-video face detection
Nerede zaman çizelgesi görünümüTimeline view of where
yüzler görünürfaces appear

1 GCC High ve GCC DoD lisansları ve ortamları daha sonra Microsoft Stream için geliyor. Canlı etkinlikler ve Stream mobil uygulaması henüz GCC için mevcut değil, ancak yakında geliyor.1 GCC High, and GCC DoD licenses and environments are coming later for Microsoft Stream. Live events and Stream mobile app are not yet available for GCC but are coming soon.

DenemeTrial

Microsoft Stream deneme lisanslama ve kotaları hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about Microsoft Stream trial licensing and quotas here.

Not

Bir kuruluş için Microsoft Akışı satın almak için office 365 Global Admin veya Fatura Yöneticisi olmalısınız veya yeni bir Office 365 kiracıoluşturmanız gerekir.To purchase Microsoft Stream for an organization, you must be an Office 365 Global Admin or Billing Admin, or you must create a new Office 365 tenant.

DepolamaStorage

Microsoft Stream temel depolama alanı içerir.Microsoft Stream includes a base amount of storage. Bir Microsoft Stream kiracısı, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, lisanslı kullanıcı başına 500 GB depolama alanı ve ek 0,5 GB depolama alanı* alır.A Microsoft Stream tenant receives a fixed allocation of 500 GB of storage and an additional 0.5 GB of storage per licensed user* as illustrated in the following table. Ek Microsoft Stream depolama alanı ayrı olarak satın alınabilir.Additional Microsoft Stream storage is available for purchase separately. Depolama eklentisini nasıl satın alınız hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Akış Depolama eklentisine bakın.See Microsoft Stream Storage add-on for more details on how to purchase the storage add-on.

lisansa genel bakış

Microsoft Stream'in depolama alanı kiracıdaki tüm videolar tarafından kullanılabilir ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere bir araya getirilmiştir, bu da kuruluşunuz daki depolama alanının kullanılabilirliğini yönetmeyi kolaylaştırır.Microsoft Stream’s storage is available to all videos in the tenant and is pooled for use by all users, making it easier to manage availability of storage across your organization. Yalnızca özgün video dosyası boyutu, havuzlanmış depolama alanınıza göre sayılır.Only the original video file size counts against your pooled storage. Kodlanmış videolar, küçük resimler, kanal posteri, altyazı ve altyazı dosyaları, depolama alanınıza katkıda bulunmaz.Transcoded videos, thumbnails, channel poster, subtitle and caption files, do not contribute towards your storage.

Not

Office 365 Enterprise K1/F1 kullanıcıları dahil değildir ve ek depolama kotasına katkıda bulunmaz.Office 365 Enterprise K1/F1 users are not included and do not contribute to additional storage quota.

Sonraki adımlarNext steps

Akış özelliklerini ve işlevleriniinceleyin.Review Stream features and functionalities.