Uyumlu bant kitaplıkları tanımlama

Önemli

bu Data Protection Manager (DPM) sürümü desteğin sonuna ulaştı, DPM 2019'a yükseltmenizi öneririz.

System Center Data Protection Manager (DPM) için uyumlu bant kitaplıklarının en son listesini bulmak için TechNet wiki'sini kullanın.

Sanal bant kitaplığı desteği

Sanal fiber kanal bağdaştırıcısıyla yapılandırılan sanal bant kitaplıkları, wiki'de listelenen sertifikalı donanımlarla desteklenir. Bant kitaplığınızın sanal fiber kanal bağdaştırıcısı tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol etmek için bant donanımı satıcınıza danışarak bant kitaplığı uyumluluğunu doğrulamasını isteyin.

Bant kitaplığı uyumluluğunu doğrulama

Bant, Windows Server Kataloğu'ndaki Donanım, Yazılım bölümünde listelenmişse ve Windows 2008 64 bit veya Windows 2008 R2 64 bit ile uyumlu olarak gösteriliyorsa bu bant büyük olasılıkla DPM ile çalışır. Windows 2012 ile sürücü uyumsuzluklarının satıcı tarafından ele alınması gerektiğini unutmayın. Bir bandınız zaten varsa DPM Bant Kitaplığı Uyumluluk Sınama aracını aşağıda açıklandığı gibi çalıştırabilirsiniz.

Uyumluluk aracını çalıştırma

Aracı çalıştırmadan önce şunları yapın:

 • Hedef bant kitaplığınızın ve bant sürücülerinizin Cihaz Yöneticisi'nde görünüp görünmediğini denetleyin.

 • Yuva 0’a okuma/yazma veri bandı takın. Bu bandın içeriğinin üzerine yazılır.

 • Yuva 1’e bir temizleme bandı takın. Bantlar ardışık yuvalarda olmalıdır ve bantlar arasındaki yuvalarda hiçbir bant olmamalıdır. veri bandının yuvası temizleme bandı yuvasını izlemelidir.

Uyumluluk aracını almak ve çalıştırmak için:

 1. DPM Bant Kitaplığı Uyumluluk Sınama Aracı’nı indirin.

 2. Dosyaları ayıklayın. Yükseltilmiş bir komut istemini açın ve aracı ayıkladığınız klasöre gidin.

 3. Bandın araçta görünür olup olmadığını denetlemek için /CERTIFY /LLDPMLibraryTest.exe yazın. Ardından aşağıdaki gibi onaylayın:

  • Bir bant kitaplığını onaylamak için DPMLibraryTest.exe /CERTIFY /TL <tape library name> /AT yazın.

  • Tek başına bant sürücüsünü onaylamak için DPMLibraryTest.exe /CERTIFY /TL <device name> /SA yazın.

 4. Araç aşağıdaki testleri çalıştırır:

  • Test 1: Temel yapılandırma - Sistemdeki eklenen cihazları tarar ve tek başına bant sürücülerini ve bant kitaplıklarını tanımlar. Araç testin sonunda özet sunar. Her bir cihaz için Cihaz Adı, Seri Numarası, Satıcı Adı, Ürün Adı, Üretim Bilgisi ve SCSI özelliklerini görürsünüz. Özet bilgilerinin doğru olduğunu onaylamanız gerekir. Aksi takdirde:

   • Tüm cihazların Cihaz Yöneticisi'nde listelenip listelenmediğini denetleyin.

   • Cihaz sürücülerinin güncel olduğundan emin olun.

   • Sürücü eşlemeleri yanlışsa, eşlemeleri düzeltmek için DPM yükleme klasöründeki>/bin klasöründeki <DPMDriveMapping.exe aracını kullanın. Bilgisayarınızda DPM yüklü değilse DPMDriveMapping.exe tarafından oluşturulan DPMLA.xml'yi Bant Kitaplığı Sertifikası aracını ayıkladığınız klasöre kopyalayın.

  • Sınama 2: Bağlama/çıkarma - Bu sınama kullanılabilir ilk yuvadan bir bant seçer ve bir sürücüye ya da bir sürücüden bandı bağlama/çıkarma işlemini gerçekleştirir.

  • Sınama 3: Sürücü temizleme - Bu, temizleme bandı aracılığıyla bir temizleme sınaması gerçekleştirir. Bantları çıkaramadığınız veya değiştiremediğiniz bir VTL'ye Firestreamer ile bağlıysanız, bu sınamayı atlamak için /ST bayrak sözdizimini kullanın.

  • Sınama 4: T/Ç medyası - Bu sınama, kullanılabilir ilk bandı seçer ve T/Ç bağlantı noktasına ve geriye taşır. Kitaplığınız/VTL'niz T/Ç bağlantı noktalarına sahip değilse araç otomatik olarak sınamayı atlar.

  • Sınama 5: G/Ç - Bu sınama, yazılabilir ilk bandı seçer, üzerine birkaç arabellek yazar ve ardından yazılanları okumaya çalışır. Bu test yalnızca okuma/yazma yeteneklerini denetler. Sürücüdeki belirli hatalar gelişmiş mod kullanılarak incelenmelidir.

 5. Araç sınaması tamamladıktan sonra, günlük bilgileri aracı çalıştırdığınız klasörde bulunan LibraryTestTool-*Curr.errlog dosyalarında sağlanır. Testler başarıyla tamamlanırsa bant kitaplığınızın DPM ile çalışacağını varsayabilirsiniz.

Hyper-V fiber kanal için uyumluluk aracını çalıştırma

 • DPM çalıştıran iki Hyper-V konağı hazırlayın.

 • Her iki sunucuda da dinamik geçişi etkinleştirin. Kümelenmiş dağıtım gerekli değildir.

 • Yukarıdaki bölümde açıklandığı gibi ilk ana bilgisayar sunucusunda uyumluluk aracını çalıştırın ve testlerin başarıyla tamamlandığını doğrulayın.

 • İkinci ana bilgisayar sunucusu için dinamik geçişi başlatın ve bunun tamamlanmasını bekleyin.

 • DPM'yi ikinci ana bilgisayar sunucusunda sanal olarak çalıştırdıktan sonra yukarıda açıklandığı gibi uyumluluk aracını bu ana bilgisayar sunucusunda çalıştırın ve testlerin başarıyla tamamlandığını doğrulayın. Testler başarıyla geçirilirse bant kitaplığının DPM ile çalışacağını varsayabilirsiniz.

Örnekler

Araç sözdizimi aşağıdaki gibidir:

DPMLibraryTest.exe /CERTIFY /<switch_1> [/switch_2]
Anahtar Ayrıntılar Örnek
/LL Kullanılabilir bant kitaplıklarını ve sürücüleri listeleme DPMLibraryTest.exe /CERTIFY /LL
/LT Tüm sınama çalışmalarını listeleme
/TL Bir kitaplığı sınama
/AT Tüm sınama çalışmalarını çalıştırma Fiziksel kitaplıkta testleri çalıştır:
DPMLibraryTest.exe /CERTIFY /TL \\\\.\Changer0 /AT
/ST Belirli sınamaları çalıştırma Fiziksel kitaplıkta test 3 ve 4'ü çalıştır:
DPMLibraryTest.exe /CERTIFY /TL \\\\.\Changer0 /ST 3 4

Temizleyici dışındaki tüm testleri çalıştır:
DPMLibraryTest.exe /CERTIFY /TL \\\\.\Changer0 /ST 1 2 4 5
/SA Tek başına sürücü sınama çalışmalarını çalıştırma DPMLibraryTest.exe /CERTIFY /TL \\\\.\Tape21745678 /SA
/EX Örnekleri gösterme
/Help or /? Yardımı gösterme