Visual Studio ıde 'yi kişiselleştirme

Visual Studio, kendi geliştirme tarzlarınızı ve gereksinimlerinizi en iyi şekilde desteklemeye yönelik çeşitli yollarla kişiselleştirebilirsiniz. ayarlarınızın birçoğu Visual Studio örneklerine göre dolaşımda, — eşitlenmiş ayarlar' a bakın. Bu makalede, farklı kişiselleştirmeler kısaca açıklanmakta ve burada daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Not

bu konu Windows Visual Studio için geçerlidir. Mac için Visual Studio için bkz. Mac için Visual Studio ıde 'yi özelleştirme.

Varsayılan ayarlar

geliştirme türü için Visual Studio en iyi duruma getirmek üzere varsayılan ayar koleksiyonunu seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. ortam ayarları.

Genel ortam seçenekleri

Birçok kişiselleştirme seçeneği, ortam seçenekleri iletişim kutusu aracılığıyla sunulur. Bu iletişim kutusuna erişmenin iki yolu vardır:

  • Menü çubuğunda, Araçlar > Seçenekler' i seçin ve henüz genişletilmemişse, ortam düğümünü genişletin.

  • CTRL + Q tuşlarına basın, arama kutusuna ortam yazın ve ardından sonuçlardan genel > ortam ' ı seçin.

İpucu

Seçenekler iletişim kutusu göründüğünde, bu sayfadaki çeşitli ayarlar hakkında yardım için F1 tuşuna basabilirsiniz.

Ortam renk temaları

Renkli temayı koyu, açık, mavi ve mavi (ek kontrast) arasında değiştirmek için, arama kutusuna Tema yazın ve ardından genel > ortam' ı seçin. Seçenekler iletişim kutusunda, renk teması seçeneğini değiştirin.

Düzenleyicideki renklendirme seçeneklerini değiştirmek için, arama kutusuna ortam yazın ve ardından > yazı tipi ve renkler' i seçin. Bkz. nasıl yapılır: yazı tiplerini ve renkleri değiştirme.

Ana menü kasasını başlık durumu ("dosya") ve Tümü büyük harf ("dosya") arasında değiştirebilirsiniz. Ara kutusuna ortam yazın, genel > ortam' ı seçin ve sonra başlık büyük harf stilini uygula ' yı menü çubuğu seçeneğine değiştirin.

Menüleri ve araç çubuklarını özelleştirme

Menü ya da araç çubuğu öğeleri eklemek veya kaldırmak için bkz. nasıl yapılır: özelleştirme menüleri ve araç çubukları.

Başlangıç sayfası

Siz ve takımınız için özel bir başlangıç sayfası oluşturmak için, bkz. Başlangıç sayfasını özelleştirme.

Pencere düzenleri

Birden çok pencere düzeni tanımlayabilir ve kaydedebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin, bir kod ve hata ayıklama için bir düzen tanımlayabilirsiniz. Pencere konumlarını ve davranışını düzenlemek ve özel düzenleri kaydetmek için bkz. pencere düzenlerini özelleştirme.

Dış Araçlar

Dış araçları başlatmak için Araçlar menüsünü özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. dış araçları yönetme.

Ayrıca bkz.