Kodda yer işaretleri ayarlamaSet bookmarks in code

Belirli bir konuma hızlı bir şekilde dönebilmeniz veya konumlar arasında ileri ve geri geçebilmeniz için kodunuzda satırları işaretlemek üzere yer işaretlerini kullanabilirsiniz.You can use bookmarks to mark lines in your code so that you can quickly return to a specific location, or jump back and forth between locations. Yer işareti komutları ve simgeler iki yerde mevcuttur: yer işareti penceresi (View > yer işareti penceresinigörüntüle) ve metin düzenleyici araç çubuğu.Bookmark commands and icons are available in two places: the Bookmark Window (View > Bookmark Window) and the text editor toolbar.

Yer işareti araç çubuğu

Yer işareti penceresi

Yer imlerini yönetManage bookmarks

Bir yer işareti eklemek için imleci, yer işaretine eklemek istediğiniz satıra yerleştirin.To add a bookmark, place the cursor on the line you want to bookmark. Bir yer işaretine geçiş yap düğmesini seçin veya CTRL + k, CTRL + ktuşlarına basın.Choose the Toggle a bookmark button, or press Ctrl+K, Ctrl+K. Bu, yer işaretini ekler.This adds the bookmark. Bir yer işaretine geçiş yap düğmesini (veya CTRL + k, CTRL + ktuşlarına basın) seçerseniz, yer işareti kaldırılır.If you choose the Toggle a bookmark button (or press Ctrl+K, Ctrl+K) again, the bookmark is removed.

Belirli bir yer işaretinin ne için olduğunu bir bakışta görmek için sağ tıklama veya bağlam menüsünden yer Işareti penceresinde yeniden adlandırabilirsiniz.To know at a glance what a specific bookmark is for, you can rename it in the Bookmark Window from the right-click or context menu. Yer işaretlerini, yer işareti penceresindeki Sil düğmesini seçerek silebilirsiniz.You can delete bookmarks by choosing the Delete button in the bookmark window.

Önemli

Yer işareti, koda değil, satır numarasına ayarlanır.The bookmark is set to the line number, not to the code. Kodu değiştirirseniz, yer işareti satır numarasında tutulur ve kodla birlikte hareket etmez.If you modify the code, the bookmark is retained at the line number, and does not move with the code.

Yer işaretleri penceresinde bir sonraki yer işaretini ve önceki yer işareti düğmelerini kullanarak yer işaretleri arasında gezinebilirsiniz.You can navigate between bookmarks by using the Next bookmark and Previous bookmark buttons in the bookmark window.

Yer işaretlerini, yer işareti penceresinde Yeni klasör ' i seçerek ve ardından Seçili yer imlerini yeni klasöre sürükleyerek sanal klasörlerde düzenleyebilirsiniz.You can organize bookmarks into virtual folders by choosing New Folder in the bookmark window and then dragging selected bookmarks into the new folder.

Yer işaretlerini (kaldırmadan), yer işareti penceresindeki tüm yer Imlerini devre dışı bırak düğmesini seçerek kapatabilirsiniz.You can turn off bookmarks (without removing them) by choosing the Disable All Bookmarks button in the bookmark window. Aynı düğmeyi (artık tüm yer Imlerini etkinleştirolarak adlandırılır) seçerek yeniden etkinleştirebilirsiniz.You can re-enable them by choosing the same button (which is now called Enable All Bookmarks).

Ayrıca bkz.See also