Microsoft Visual Studio 2015 ve Microsoft Visual Studio 2015 SDK için Dağıtılabilir Kod (Yardımcı Programları ve BuildServer Dosyalarını İçerir) Distributable Code for Microsoft Visual Studio 2015 and Microsoft Visual Studio 2015 SDK (Includes Utilities and BuildServer Files)

Bu SayfadaOn this Page

Not

Aşağıdaki listelerde, [arch] işlemci mimarisi tanımlayıcısını temsil eder (örneğin, "x86", "x64" veya "arm").In the lists below, [arch] represents the processor architecture identifier, for instance "x86", "x64", or "arm". [yerel_ayar] belirli bir dil, yerel ayar veya kültür tanımlayıcısını temsil eder (örneğin, "ENU", "tr-tr" veya "1055").[locale] represents a specific language, locale, or culture identifier, for instance "ENU", "en-us", or "1033".

Visual Studio 2015 için Dağıtılabilir Kod Dosyaları Distributable Code Files for Visual Studio 2015

Aşağıdaki bölüm, Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Community 2015, Windows İçin Visual Studio Express, Windows Masaüstü için Visual Studio Express ve Web Sürümleri İçin Visual Studio Express’in (“yazılım”) Microsoft Yazılım Lisans Koşulları’ndaki “Dağıtılabilir Kod” bölümünde başvuruda bulunulan "YENİDEN DAĞITILABİLİR KOD listesidir".The following section is the "REDIST list" that is referenced in the "Distributable Code" section of the Microsoft Software License Terms for Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Community 2015, Visual Studio Express For Windows, Visual Studio Express For Windows Desktop, and Visual Studio Express For Web Editions ("the software"). Bu yazılımın geçerli şekilde lisanslanmış bir kopyasına sahipseniz, aşağıda listelenen dosyaları değiştirilmemiş biçimde kopyalayabilir ve yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak programınızla birlikte dağıtabilirsiniz.If you have a validly licensed copy of such software, you may copy and distribute with your program the unmodified form of the files listed below, subject to the License Terms for the software.

ASP.NET KitaplıklarıASP.NET Libraries

Aşağıdaki yazılım bileşenleri http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm adresinde yer alan Microsoft .NET Kitaplığı koşullarına bağlı olarak ayrıca lisanslanır ve desteklenir.The following software components are licensed and supported separately under the Microsoft .NET Library terms located at http://www.microsoft.com/web/webpi/eula/aspnetcomponent_rtw_enu.htm. Bu yazılım bileşenleri için lisans koşullarını kabul etmiyorsanız, bunları kullanamazsınız.If you do not agree to the license terms for these software components, you may not use them.

MVCMVC
Web APIWeb API
Razor ile Web SayfalarıWeb Pages with Razor
Varlık ÇerçevesiEntity Framework
SignalRSignalR
KatanaKatana
Microsoft XML Belge DönüştürmeMicrosoft XML Document Transformation

Microsoft AzureMicrosoft Azure

KaynakSource

MobileServices.jsMobileServices.js
MobileServices.min.jsMobileServices.min.js

Nesne koduObject Code

Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.dll
Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll
Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dllMicrosoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll
Microsoft.WindowsAzure.Ext.dllMicrosoft.WindowsAzure.Ext.dll

Visual Studio için Blend ve XAML TasarımcılarıBlend and XAML Designers for Visual Studio

Visual Studio için Blend Proje ve Öğe ŞablonlarıBlend Project and Item Templates for Visual Studio

İçindekilerContents under
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\ProjectTemplatesC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\ProjectTemplates
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\ItemTemplatesC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\ItemTemplates
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\AppThemesC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\AppThemes
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\Silverlight\C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\Silverlight\
C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend.NETFrameworkC:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft\Expression\Blend.NETFramework

XAML için Davranışlar Çalışma ZamanıBehaviors Runtime for XAML

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
\SDKManifest.xml\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
\SDKManifest.xml\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\[arch]\\Redist\CommonConfiguration\[arch]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.winmd    Microsoft.Xaml.Interactions.winmd
    Microsoft.Xaml.Interactivity.winmd    Microsoft.Xaml.Interactivity.winmd
\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml

Phone XAML için Davranışlar Çalışma ZamanıBehaviors Runtime for Phone XAML

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
\SDKManifest.xml\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
\SDKManifest.xml\SDKManifest.xml
\Redist\CommonConfiguration\[arch]\\Redist\CommonConfiguration\[arch]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.dll    Microsoft.Xaml.Interactions.dll
    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll    Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
\Redist\CommonConfiguration\Neutral\\Redist\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.pri    Microsoft.Xaml.Interactions.pri
    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri    Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
\References\CommonConfiguration\Neutral\\References\CommonConfiguration\Neutral\
    Microsoft.Xaml.Interactions.winmd    Microsoft.Xaml.Interactions.winmd
    Microsoft.Xaml.Interactivity.winmd    Microsoft.Xaml.Interactivity.winmd
\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\\References\CommonConfiguration\Neutral\[locale]\
    Microsoft.Xaml.Interactions.xml    Microsoft.Xaml.Interactions.xml
    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml    Microsoft.Xaml.Interactivity.xml

Visual Studio için BlendBlend for Visual Studio

Visual Studio için Blend yeniden dağıtılabilir dosyaları aşağıdaki konumlara yüklenmiştir:Redistributable files from Blend for Visual Studio are installed in the following locations:

C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Windows Phone\v8.0C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Windows Phone\v8.0
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.0C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.0
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.5C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.5
C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Silverlight\v5.0C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Silverlight\v5.0

Örnek Veri KaynaklarıSample Data Resources

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\SampleDataC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\SampleData

Microsoft Visual Basic PowerPacksMicrosoft Visual Basic PowerPacks

vb_vbpowerpacks.exevb_vbpowerpacks.exe

LightSwitchLightSwitch

ajax-loader.gifajax-loader.gif
dark-theme-2.0.0.cssdark-theme-2.0.0.css
dark-theme-2.5.3.cssdark-theme-2.5.3.css
datajs-1.1.3.jsdatajs-1.1.3.js
datajs-1.1.3.min.jsdatajs-1.1.3.min.js
icons-18-black.pngicons-18-black.png
icons-18-white.pngicons-18-white.png
icons-36-black.pngicons-36-black.png
icons-36-white.pngicons-36-white.png
jquery.mobile.structure-1.3.0.cssjquery.mobile.structure-1.3.0.css
jquery.mobile.structure-1.3.0.min.cssjquery.mobile.structure-1.3.0.min.css
jquery.mobile.theme-1.3.0.cssjquery.mobile.theme-1.3.0.css
jquery.mobile.theme-1.3.0.min.cssjquery.mobile.theme-1.3.0.min.css
jquery.mobile-1.3.0.cssjquery.mobile-1.3.0.css
jquery.mobile-1.3.0.jsjquery.mobile-1.3.0.js
jquery.mobile-1.3.0.min.cssjquery.mobile-1.3.0.min.css
jquery.mobile-1.3.0.min.jsjquery.mobile-1.3.0.min.js
jquery.mobile-1.3.0-vsdoc.jsjquery.mobile-1.3.0-vsdoc.js
jquery-1.9.1.intellisense.jsjquery-1.9.1.intellisense.js
jquery-1.9.1.jsjquery-1.9.1.js
jquery-1.9.1.min.jsjquery-1.9.1.min.js
light-theme-2.0.0.csslight-theme-2.0.0.css
light-theme-2.5.3.csslight-theme-2.5.3.css
Microsoft.CSharp.dllMicrosoft.CSharp.dll
Microsoft.Data.Edm.dllMicrosoft.Data.Edm.dll
Microsoft.Data.Edm.SL.dllMicrosoft.Data.Edm.SL.dll
Microsoft.Data.OData.dllMicrosoft.Data.OData.dll
Microsoft.Data.OData.SL.dllMicrosoft.Data.OData.SL.dll
Microsoft.Data.Services.Client.dllMicrosoft.Data.Services.Client.dll
Microsoft.Data.Services.Client.SL.dllMicrosoft.Data.Services.Client.SL.dll
Microsoft.Data.Services.dllMicrosoft.Data.Services.dll
Microsoft.IdentityModel.dllMicrosoft.IdentityModel.dll
Microsoft.IdentityModel.Extensions.dllMicrosoft.IdentityModel.Extensions.dll
Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dllMicrosoft.LightSwitch.AppBridge.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.Base.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dllMicrosoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dllMicrosoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.dllMicrosoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.dllMicrosoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dllMicrosoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dllMicrosoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Design.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.Extensions.Design.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dllMicrosoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dllMicrosoft.LightSwitch.ManifestService.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dllMicrosoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dllMicrosoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.dllMicrosoft.LightSwitch.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dllMicrosoft.LightSwitch.Server.Host.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Manifest.dllMicrosoft.LightSwitch.Server.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Sap.dllMicrosoft.LightSwitch.Server.Sap.dll
Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.Dll.dllMicrosoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.Dll.dll
msls.jsmsls.js
msls-2.0.0.cssmsls-2.0.0.css
msls-2.0.0.jsmsls-2.0.0.js
msls-2.0.0.min.cssmsls-2.0.0.min.css
msls-2.0.0.min.jsmsls-2.0.0.min.js
msls-2.0.0-vsdoc.jsmsls-2.0.0-vsdoc.js
msls-2.5.3.cssmsls-2.5.3.css
msls-2.5.3.jsmsls-2.5.3.js
msls-2.5.3.min.cssmsls-2.5.3.min.css
msls-2.5.3.min.jsmsls-2.5.3.min.js
msls-2.5.3-vsdoc.jsmsls-2.5.3-vsdoc.js
msls-black-icons-18.pngmsls-black-icons-18.png
msls-black-icons-36.pngmsls-black-icons-36.png
msls-dark-2.0.0.cssmsls-dark-2.0.0.css
msls-dark-2.5.3.cssmsls-dark-2.5.3.css
msls-light-2.0.0.cssmsls-light-2.0.0.css
msls-light-2.5.3.cssmsls-light-2.5.3.css
msls-loader-dark.gifmsls-loader-dark.gif
msls-loader-light.gifmsls-loader-light.gif
msls-white-icons-18.pngmsls-white-icons-18.png
msls-white-icons-36.pngmsls-white-icons-36.png
System.ComponentModel.Composition.dllSystem.ComponentModel.Composition.dll
System.ComponentModel.DataAnnotations.dllSystem.ComponentModel.DataAnnotations.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Client.dllSystem.ServiceModel.DomainServices.Client.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Client.Web.dllSystem.ServiceModel.DomainServices.Client.Web.dll
System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.dllSystem.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.dllSystem.ServiceModel.DomainServices.Hosting.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.OData.dllSystem.ServiceModel.DomainServices.Hosting.OData.dll
System.ServiceModel.DomainServices.Server.dllSystem.ServiceModel.DomainServices.Server.dll
System.ServiceModel.Extensions.dllSystem.ServiceModel.Extensions.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dllSystem.ServiceModel.PollingDuplex.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dllSystem.ServiceModel.PollingDuplex.dll
System.ServiceModel.Web.Extensions.dllSystem.ServiceModel.Web.Extensions.dll
System.Spatial.dllSystem.Spatial.dll
System.Spatial.SL.dllSystem.Spatial.SL.dll
System.Windows.Controls.Data.dllSystem.Windows.Controls.Data.dll
System.Windows.Controls.Data.Input.dllSystem.Windows.Controls.Data.Input.dll
System.Windows.Controls.dllSystem.Windows.Controls.dll
System.Windows.Controls.DomainServices.dllSystem.Windows.Controls.DomainServices.dll
System.Windows.Controls.Input.dllSystem.Windows.Controls.Input.dll
System.Windows.Controls.Navigation.dllSystem.Windows.Controls.Navigation.dll
System.Windows.Data.dllSystem.Windows.Data.dll
System.Xml.Linq.dllSystem.Xml.Linq.dll
System.Xml.Serialization.dllSystem.Xml.Serialization.dll
user-customization.cssuser-customization.css
user-logo.pnguser-logo.png
user-splash-screen.pnguser-splash-screen.png
winjs-1.0.0.jswinjs-1.0.0.js
winjs-1.0.0.min.jswinjs-1.0.0.min.js

.NET Framework 4.6.NET Framework 4.6

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

Web YükleyicisiWeb Installer

dotNetFx-Web.exedotNetFx-Web.exe
NDP46-KB3006565-Web.exeNDP46-KB3006565-Web.exe

Çevrimdışı YükleyiciOffline Installer

dotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exedotNetFx-x86-x64-AllOS-ENU.exe
NDP46-KB3006563-x86-x64-AllOS-ENU.exeNDP46-KB3006563-x86-x64-AllOS-ENU.exe

Not: İki dosya da aynıdır ama farklı dağıtım kanalları için farklı adlar kullanabilir.Note: Both files are identical but may use different names for different distribution channels.

Dil PaketleriLanguage Packs

dotNetFx-x86-x64-AllOS-[locale].exedotNetFx-x86-x64-AllOS-[locale].exe
NDP46-KB3006563-x86-x64-AllOS-[locale].exeNDP46-KB3006563-x86-x64-AllOS-[locale].exe

Not: İki dosya da aynıdır ama farklı dağıtım kanalları için farklı adlar kullanabilir.Note: Both files are identical but may use different names for different distribution channels.

Şu yerel ayarlar için Dil Paketleri sağlanır (burada ilişkili kimlik koduyla listelenmiştir): Arapça (ARA), Çince-Tayvan (CHT), Çekçe (CSY), Danca (DAN), Almanca (DEU), Yunanca (ELL), Fince (FIN), Fransızca (FRA), İbranice (HEB), Macarca (HUN), İtalyanca (ITA), Japonca (JPN), Kore dili (KOR), Felemenkçe-Hollanda (NLD), Norveç dili (NOR), Lehçe (PLK), Portekizce-Brezilya (PTB), Rusça (RUS), İsveç dili (SVE), Türkçe (TRK), Çince (CHS), Portekizce-Portekiz (PTG) ve İspanyolca (ESN).Language Packs are available for the following locales (listed here with their associated identifier code): Arabic (ARA), Chinese-Taiwan (CHT), Czech (CSY), Danish (DAN), German (DEU), Greek (ELL), Finnish (FIN), French (FRA), Hebrew (HEB), Hungarian (HUN), Italian (ITA), Japanese (JPN), Korean (KOR), Dutch-Netherlands (NLD), Norwegian (NOR), Polish (PLK), Portuguese-Brazil (PTB), Russian (RUS), Swedish (SVE), Turkish (TRK), Chinese (CHS), Portuguese-Portugal (PTG), and Spanish (ESN).

F # Çalışma ZamanıF# Runtime

Fsharp.Core.dllFsharp.Core.dll

ADO.NETADO.NET

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki .dll dosyalarını kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following .dll files, unmodified, with your program:

System.Data.dllSystem.Data.dll
System.Data.DatasetExtensions.dllSystem.Data.DatasetExtensions.dll
System.Data.OracleClient.dllSystem.Data.OracleClient.dll
Adonetdiag.dllAdonetdiag.dll

Visual C++ Çalışma ZamanıVisual C++ Runtime

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

\VC\redist\[locale]\vcredist_arm.exe\VC\redist\[locale]\vcredist_arm.exe
\VC\redist\[locale]\vcredist_x64.exe\VC\redist\[locale]\vcredist_x64.exe
\VC\redist\[locale]\vcredist_x86.exe\VC\redist\[locale]\vcredist_x86.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\msdia120.dllC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\msdia120.dll
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\amd64\msdia120.dllC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\amd64\msdia120.dll
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\arm\msdia120.dllC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DIA SDK\bin\arm\msdia120.dll

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızın yükleme paketinin bir parçası olarak dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, as a part of the installation package of your program:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Merge Modules\C:\Program Files (x86)\Common Files\Merge Modules\
    Microsoft_VC110_CRT_arm.msm    Microsoft_VC110_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC110_CRT_x64.msm    Microsoft_VC110_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC110_CRT_x86.msm    Microsoft_VC110_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_arm.msm    Microsoft_VC110_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm    Microsoft_VC110_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm    Microsoft_VC110_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_arm.msm    Microsoft_VC110_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm    Microsoft_VC110_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm    Microsoft_VC110_OpenMP_x86.msm
    Microsoft_VC120_CRT_arm.msm    Microsoft_VC120_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC120_CRT_x64.msm    Microsoft_VC120_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC120_CRT_x86.msm    Microsoft_VC120_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_arm.msm    Microsoft_VC120_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_x64.msm    Microsoft_VC120_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC120_CXXAMP_x86.msm    Microsoft_VC120_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_arm.msm    Microsoft_VC120_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_x64.msm    Microsoft_VC120_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC120_OpenMP_x86.msm    Microsoft_VC120_OpenMP_x86.msm
    Microsoft_VC140_CRT_arm.msm    Microsoft_VC140_CRT_arm.msm
    Microsoft_VC140_CRT_x64.msm    Microsoft_VC140_CRT_x64.msm
    Microsoft_VC140_CRT_x86.msm    Microsoft_VC140_CRT_x86.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_arm.msm    Microsoft_VC140_CXXAMP_arm.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_x64.msm    Microsoft_VC140_CXXAMP_x64.msm
    Microsoft_VC140_CXXAMP_x86.msm    Microsoft_VC140_CXXAMP_x86.msm
    Microsoft_VC140_MFCLOC_x64.msm    Microsoft_VC140_MFCLOC_x64.msm
    Microsoft_VC140_MFCLOC_x86.msm    Microsoft_VC140_MFCLOC_x86.msm
    Microsoft_VC140_MFC_x64.msm    Microsoft_VC140_MFC_x64.msm
    Microsoft_VC140_MFC_x86.msm    Microsoft_VC140_MFC_x86.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_arm.msm    Microsoft_VC140_OpenMP_arm.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_x64.msm    Microsoft_VC140_OpenMP_x64.msm
    Microsoft_VC140_OpenMP_x86.msm    Microsoft_VC140_OpenMP_x86.msm

Bu dosyalar yükleme sırasında önkoşul olarak çalıştırılabilir.These files can be run as prerequisites during installation.

Visual C++ Çalışma Zamanı DosyalarıVisual C++ Runtime Files

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıda belirtilenler dışında aşağıdaki klasör ve alt klasörleri içinde yer alan tüm dosyaları kopyalayabilir ve programınızla birlikte dağıtabilirsiniz.Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute with your program any of the files within the followng folder and its subfolders except as noted below. Bu dosyalarda değişiklik yapamazsınız.You may not modify these files.

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redistC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist

Aşağıdaki klasörlerin içeriğini dağıtamazsınız:You may not distribute the contents of the following folders:

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist\debug_nonredistC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist\debug_nonredist
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist\onecore\debug_nonredistC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\redist\onecore\debug_nonredist

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları programınızın uygulama yerel klasörüne kopyalayarak veya Genel Bütünleştirilmiş Kod Önbelleği’ne (GAC) dağıtarak programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files with your program in your program’s application local folder or by deploying them into the Global Assembly Cache (GAC):

VC\atlmfc\lib\mfcmifc80.dllVC\atlmfc\lib\mfcmifc80.dll
VC\atlmfc\lib\amd64\mfcmifc80.dllVC\atlmfc\lib\amd64\mfcmifc80.dll

Evrensel Windows Uygulamaları ve Windows Mağazası uygulamalarıUniversal Windows Apps and Windows Store Apps

Windows Phone 8.0 Uygulamaları C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\11.0\Redist\CommonConfiguration C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\ExtensionSDKs\TestPlatform\11.0\Redist\CommonConfigurationWindows Phone 8.0 Apps C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\11.0\Redist\CommonConfiguration C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\ExtensionSDKs\TestPlatform\11.0\Redist\CommonConfiguration

Windows 8.1 Mağazası Uygulamalarını dışarıdan yükleme Şu konumdan indirilen AppX ve DLL dosyaları, üzerinde değişiklik yapılmadan, dışarıdan yüklemeyi amaçladığınız Windows Mağazası 8.1 Uygulamaları ile birlikte dağıtılabilir: http://download.microsoft.com/download/5/F/0/5F0F8404-9329-44A9-8176-ED6F7F746F25/VCLibs_Redist_Packages.zipSide-loading of Windows 8.1 Store Apps The AppX and DLL files downloaded from the following location can be distributed unmodified with your Windows Store 8.1 apps that you intend to side-load: http://download.microsoft.com/download/5/F/0/5F0F8404-9329-44A9-8176-ED6F7F746F25/VCLibs_Redist_Packages.zip

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\12.0\AppX\RetailC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\12.0\AppX\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\12.0\AppX\RetailC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\12.0\AppX\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\12.0\Redist\CommonConfigurationC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\12.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\14.0\Redist\CommonConfigurationC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\TestPlatform\14.0\Redist\CommonConfigurationC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\TestPlatform\14.0\Redist\CommonConfiguration

Evrensel Windows Uygulamalarını dışarıdan yükleme Aşağıdaki konumlarda yer alan AppX dosyaları, dışarıdan yüklemek istediğiniz Evrensel Windows uygulamalarınızla birlikte değiştirilmeden dağıtılabilir:Side-loading of Universal Windows Apps The AppX files contained in the following locations can be distributed unmodified with your Universal Windows apps that you intend to side-load:

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\RetailC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs\14.0\Appx\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\RetailC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.VCLibs.120\14.0\Appx\Retail
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\14.0\Redist\CommonConfigurationC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\CppUnitTestFramework.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\14.0\Redist\CommonConfigurationC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\MSTestFramework.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\14.0\Redist\CommonConfigurationC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\TestPlatform.Universal\14.0\Redist\CommonConfiguration
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.2\1.2\[arch]\ret\NativeC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.2\1.2\[arch]\ret\Native
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\NativeC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Framework.1.3\1.3\[arch]\ret\Native
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1\1.1\AppX\[arch]C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1\1.1\AppX\[arch]
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.3\1.3\AppX\[arch]C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.3\1.3\AppX\[arch]
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10\ExtensionSDKs\Microsoft.NET.Native.Runtime.1.4\1.4\AppX\[arch]

Microsoft Windows Phone SDK 8.0 ve Microsoft Windows Phone SDK 8.1Microsoft Windows Phone SDK 8.0 and Microsoft Windows Phone SDK 8.1

Bu Microsoft Windows Phone SDK 8.0 ve Microsoft Windows Phone SDK 8.1 ("yazılım") için Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nın "Dağıtılabilir Kod" bölümünde belirtilen "YENİDEN DAĞITILABİLİR KOD listesidir."This is the "REDIST list" that is referenced in the "Distributable Code" section of the Microsoft Software License Terms for Microsoft Windows Phone SDK 8.0 and Microsoft Windows Phone SDK 8.1 ("the software"). Bu yazılımın geçerli şekilde lisanslanmış bir kopyasına sahipseniz, aşağıda listelenen dosyaları değişiklik yapmadan kopyalayabilir ve yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak programınızla birlikte dağıtabilirsiniz.If you have a validly licensed copy of the software, you may copy and distribute the files listed below, unmodified, subject to the License Terms for the software.

Microsoft XNA Game Studio 4.0Microsoft XNA Game Studio 4.0

Andyb.ttfAndyb.ttf
JingJing.ttfJingJing.ttf
Kooten.ttfKooten.ttf
Linds.ttfLinds.ttf
Miramo.ttfMiramo.ttf
Miramob.ttfMiramob.ttf
Moire-Bold.ttfMoire-Bold.ttf
Moire-ExtraBold.ttfMoire-ExtraBold.ttf
Moire-Light.ttfMoire-Light.ttf
Moire-Regular.ttfMoire-Regular.ttf
MotorwerkOblique.ttfMotorwerkOblique.ttf
NGO_____.ttfNGO_____.ttf
NGOB____.ttfNGOB____.ttf
OcraExt.ttfOcraExt.ttf
Peric.ttfPeric.ttf
Pericl.ttfPericl.ttf
Pesca.ttfPesca.ttf
Pescab.ttfPescab.ttf
QuartMS.ttfQuartMS.ttf
SegoeKeycaps.ttfSegoeKeycaps.ttf
Segoepr.ttfSegoepr.ttf
Segoeprb.ttfSegoeprb.ttf
SegoeUIMono-Bold.ttfegoeUIMono-Bold.ttf
SegoeUIMono-Regular.ttfSegoeUIMono-Regular.ttf
Wscsnbd.ttfWscsnbd.ttf
Wscsnbdit.ttfWscsnbdit.ttf
Wscsnit.ttfWscsnit.ttf
Wscsnrg.ttfWscsnrg.ttf

Windows Phone Bütünleştirilmiş KodlarıWindows Phone Assemblies

DoneListeningEarcon.wavDoneListeningEarcon.wav
ListeningEarcon.wavListeningEarcon.wav
Microsoft.Phone.Controls.dllMicrosoft.Phone.Controls.dll
Microsoft.Phone.Controls.Maps.dllMicrosoft.Phone.Controls.Maps.dll

Windows Phone simge dosyalarıWindows Phone icon files

Aşağıdaki konumlarda yer alan dosyalar, Windows Phone uygulamalarınızla birlikte değiştirilmeden dağıtılabilir:The files contained in the following locations may be distributed unmodified with your Windows Phone apps:
%programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Dark %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Light%programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Dark %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Light
%programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\Icons\Dark %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\Icons\Light%programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\Icons\Dark %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.1\Icons\Light

Aşağıdaki dosyalar, Windows Phone uygulamalarınızla değiştirilmeden dağıtılabilir: appbar.add.rest.pngThe following files may be distributed unmodified with your Windows Phone apps: appbar.add.rest.png
appbar.back.rest.pngappbar.back.rest.png
appbar.basecircle.rest.pngappbar.basecircle.rest.png
appbar.cancel.rest.pngappbar.cancel.rest.png
appbar.check.rest.pngappbar.check.rest.png
appbar.close.rest.pngappbar.close.rest.png
appbar.delete.rest.pngappbar.delete.rest.png
appbar.download.rest.pngappbar.download.rest.png
appbar.edit.rest.pngappbar.edit.rest.png
appbar.favs.addto.rest.pngappbar.favs.addto.rest.png
appbar.favs.rest.pngappbar.favs.rest.png
appbar.feature.camera.rest.pngappbar.feature.camera.rest.png
appbar.feature.email.rest.pngappbar.feature.email.rest.png
appbar.feature.search.rest.pngappbar.feature.search.rest.png
appbar.feature.settings.rest.pngappbar.feature.settings.rest.png
appbar.feature.video.rest.pngappbar.feature.video.rest.png
appbar.folder.rest.pngappbar.folder.rest.png
appbar.minus.rest.pngappbar.minus.rest.png
appbar.new.rest.pngappbar.new.rest.png
appbar.next.rest.pngappbar.next.rest.png
appbar.overflowdots.pngappbar.overflowdots.png
appbar.questionmark.rest.pngappbar.questionmark.rest.png
appbar.refresh.rest.pngappbar.refresh.rest.png
appbar.save.rest.pngappbar.save.rest.png
appbar.share.rest.pngappbar.share.rest.png
appbar.stop.rest.pngappbar.stop.rest.png
appbar.sync.rest.pngappbar.sync.rest.png
appbar.transport.ff.rest.pngappbar.transport.ff.rest.png
appbar.transport.pause.rest.pngappbar.transport.pause.rest.png
appbar.transport.play.rest.pngappbar.transport.play.rest.png
appbar.transport.rew.rest.pngappbar.transport.rew.rest.png
appbar.upload.rest.pngappbar.upload.rest.png

Windows Phone için Microsoft Advertising SDKMicrosoft Advertising SDK for Windows Phone

Microsoft.Advertising.Mobile.dllMicrosoft.Advertising.Mobile.dll
Microsoft.Advertising.Mobile.resources.dllMicrosoft.Advertising.Mobile.resources.dll
Microsoft.Advertising.Mobile.UI.dllMicrosoft.Advertising.Mobile.UI.dll
Microsofot.Advertising.Mobile.XNA.dllMicrosofot.Advertising.Mobile.XNA.dll

SQL Server Veritabanı Araç dosyalarıSQL Server Database Tooling files

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki .dll ve .exe dosyalarını kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the .dll files and .exe files, unmodified, in this folder with your program:

Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120 Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\120 Common7\IDE\Extensions\Microsoft\SQLDB\DAC\130

SQL Server Yeniden Dağıtılabilir BileşenleriSQL Server Redistributable Components

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki .MSI ve .EXE dosyalarını kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the .MSI and .EXE files, unmodified, with your program:

SqlCmdLnUtils.msiSqlCmdLnUtils.msi
sqlncli.msisqlncli.msi
SSCERuntime_x64-enu.exeSSCERuntime_x64-enu.exe
SSCERuntime_x86-enu.exeSSCERuntime_x86-enu.exe
sqllocaldb.msisqllocaldb.msi
SharedManagementObjects.msiSharedManagementObjects.msi
SqlDom.msiSqlDom.msi
SQLSysClrTypes.msiSQLSysClrTypes.msi
TSqlLanguageService.msiTSqlLanguageService.msi

Microsoft WCF Veri Hizmetleri dosyalarıMicrosoft WCF Data Services files

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki .dll dosyalarını kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following .dll files, unmodified, with your program:

Microsoft.Data.Services.dllMicrosoft.Data.Services.dll
Microsoft.Data.Services.Client.dllMicrosoft.Data.Services.Client.dll
Microsoft.Data.OData.dllMicrosoft.Data.OData.dll
Microsoft.Data.Edm.dllMicrosoft.Data.Edm.dll
System.Spatial.dllSystem.Spatial.dll

Eşzamanlılık Görselleştiricisi Yazılım Geliştirme Seti için Dağıtılabilir Kod Dosyaları Distributable Code Files for the Concurrency Visualizer Software Development Kit

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan programınızla birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program:

Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (.NET 3.5 için)Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (for .NET 3.5)
Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (.NET 4.0 için)Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (for .NET 4.0)
cvmarkers.hcvmarkers.h
cvmarkersobj.hcvmarkersobj.h

Visual Studio 2015 SDK için Dağıtılabilir Kod Dosyaları Distributable Code Files for Visual Studio 2015 SDK

Bu Microsoft Visual Studio 2015 Yazılım Geliştirme Seti ("yazılım") için Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nın "Dağıtılabilir kod" bölümünde belirtilen "YENİDEN DAĞITILABİLİR KOD listesidir."This is the "REDIST list" that is referenced in the "Distributable Code" section of the Microsoft Software License Terms for the Microsoft Visual Studio 2015 Software Development Kit ("the software"). Bu yazılımın geçerli şekilde lisanslanmış bir kopyasına sahipseniz, aşağıda listelenen dosyaları nesne kodu biçiminde değişiklik yapmadan kopyalayabilir ve yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak dağıtabilirsiniz.If you have a validly licensed copy of the software, you may copy and distribute the unmodified object code form of the files listed below, subject to the License Terms for the software.

vs120_piaredist.exevs120_piaredist.exe
vs_isoshell.exevs_isoshell.exe
vs_isoshellLP.exevs_isoshellLP.exe
vs_intshelladditional.exevs_intshelladditional.exe
vs_intshelladditionalLP.exe Microsoft.VisualStudio.Threading.dll Microsoft.VisualStudio.Validation.dllvs_intshelladditionalLP.exe Microsoft.VisualStudio.Threading.dll Microsoft.VisualStudio.Validation.dll

Visual Studio 2015 için Yardımcı Programlar Listesi List of Utilities for Visual Studio 2015

Bu, Visual Studio 2015’in (“yazılım”) belirli sürümleri için Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nın “Yardımcı Programlar” bölümünde belirtilen “Yardımcı Programlar Listesidir”.This is the “Utilities List” that is referenced in the “Utilities” section of Microsoft Software License Terms for certain editions of Visual Studio 2015 (the “software”). Yazılımın sürümüne bağlı olarak, aldığınız yazılım bu listedeki dosyaların tamamını içermeyebilir.Depending on the specific edition of the software, the software you received may not include all of the files on this list. Aşağıdaki dosyalara ilişkin haklarınızı belirlemek için lütfen yazılım sürümünüz ile birlikte gelen Visual Studio Lisans Koşulları’na bakın.To determine your rights with respect to the following files, please refer to the Visual Studio License Terms that came with your edition of the software.

Visual Studio IntelliTrace Standalone CollectorVisual Studio IntelliTrace Standalone Collector
IntelliTraceCollection.cabIntelliTraceCollection.cab
Visual Studio Eşzamanlılık GörselleştiricisiVisual Studio Concurrency Visualizer
concvi_standalonecollection.execoncvi_standalonecollection.exe
Visual Studio Uzak AraçlarVisual Studio Remote Tools
rtools_setup_x86.exertools_setup_x86.exe
rtools_setup_x64.exertools_setup_x64.exe
rtools_setup_arm.exertools_setup_arm.exe
Visual Studio Bağımsız Profil OluşturucuVisual Studio Standalone Profiler
vs_profiler_x64_*.exevs_profiler_x64_*.exe
vs_profiler_x86_*.exevs_profiler_x86_*.exe
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugOPENMP\vcomp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugOPENMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\VsGraphicsHelper.dll\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\[locale]\VsGraphicsResources.dll\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\VsGraphicsHelper.dll\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\[locale]\VsGraphicsResources.dll\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\VsGraphicsHelper.dll\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\[locale]\VsGraphicsResources.dll\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\bin\arm\[locale]\pgort120ui.dll\VC\bin\arm\[locale]\pgort120ui.dll
\VC\bin\arm\pgort120.dll\VC\bin\arm\pgort120.dll
\VC\bin\arm\pgosweep.exe\VC\bin\arm\pgosweep.exe

Visual Studio 2015 için BuildServer Dosyaları Listesi List of BuildServer Files for Visual Studio 2015

Bu, Visual Studio 2015’in (“yazılım”) belirli sürümleri için Microsoft Yazılımı Lisans Koşulları’nın “BUILDSERVER.TXT Dosyası” bölümünde belirtilen “BUILDSERVER Listesidir.”This is the "BUILDSERVER list" that is referenced in the "BUILDSERVER.TXT File" section of the Microsoft Software License Terms for certain editions of Visual Studio 2015 (the "software"). Aşağıdaki dosyalara ilişkin haklarınızı belirlemek için lütfen yazılım sürümünüz ile beraber gelen Lisans Koşulları’na bakın.To determine your rights with respect to the following files, please refer to the License Terms that came with your edition of the software.

Visual Studio 2012 için SharePoint AraçlarıSharePoint Tooling for Visual Studio 2012

Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll

Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll    Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Visual C++ BuildServer dosyalarıVisual C++ BuildServer files

Aşağıdaki klasörlerdeki tüm dosyalar (ve yinelemeli olarak bu klasörlerin içinde bulunan tüm dosya ve klasörler)All files in the following folders (and all files and folders within these folders, recursively)

Program Files\Common Files\Merge Modules Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\Program Files\Common Files\Merge Modules Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\ProjectComponentsProgram Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\ProjectComponents
Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\

Tek DosyalarIndividual Files

Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\msobj140.dllProgram Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\msobj140.dll
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\msvcdis140.dllProgram Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\msvcdis140.dll
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\makehm.exeProgram Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\makehm.exe
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.batProgram Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\vsvars32.batProgram Files\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Light Switch BuildServer DosyalarıLight Switch BuildServer files

Microsoft.Data.Schema.dllMicrosoft.Data.Schema.dll
Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dllMicrosoft.Data.Schema.ScriptDom.dll
Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dllMicrosoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll
Microsoft.Data.Schema.Sql.dllMicrosoft.Data.Schema.Sql.dll
Microsoft.Data.Schema.Utilities.dllMicrosoft.Data.Schema.Utilities.dll
Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dllMicrosoft.LightSwitch.AppBridge.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.Base.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dllMicrosoft.LightSwitch.Base.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targetsMicrosoft.LightSwitch.Build.Publish.targets
Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dllMicrosoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll
Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targetsMicrosoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets
Microsoft.LightSwitch.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dllMicrosoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dllMicrosoft.LightSwitch.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dllMicrosoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dllMicrosoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dllMicrosoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll
Microsoft.LightSwitch.Common.targetsMicrosoft.LightSwitch.Common.targets
Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dllMicrosoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Core.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Designer.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Loader.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Package.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Project.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Publish.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll
Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dllMicrosoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll
Microsoft.LightSwitch.dllMicrosoft.LightSwitch.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dllMicrosoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dllMicrosoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dllMicrosoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dllMicrosoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dllMicrosoft.LightSwitch.ManifestService.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dllMicrosoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dllMicrosoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
Microsoft.LightSwitch.Publish.targetsMicrosoft.LightSwitch.Publish.targets
Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dllMicrosoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll
Microsoft.LightSwitch.Resources.dllMicrosoft.LightSwitch.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dllMicrosoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll
Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dllMicrosoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll
Microsoft.LightSwitch.SDK.targetsMicrosoft.LightSwitch.SDK.targets
Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dllMicrosoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svcMicrosoft.LightSwitch.SecurityData.svc
Microsoft.LightSwitch.Server.dllMicrosoft.LightSwitch.Server.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dllMicrosoft.LightSwitch.Server.Host.dll
Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dllMicrosoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dllMicrosoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll
Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dllMicrosoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll
Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dllMicrosoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll
Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dllMicrosoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll
Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dllMicrosoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll
Microsoft.Web.Deployment.dllMicrosoft.Web.Deployment.dll
Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targetsMicrosoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets
Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targetsMicrosoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targetsMicrosoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targetsMicrosoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targetsMicrosoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targetsMicrosoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets
Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targetsMicrosoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets
Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targetsMicrosoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets
Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targetsMicrosoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets
Microsoft.Web.Publishing.targetsMicrosoft.Web.Publishing.targets
Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dllMicrosoft.Web.Publishing.Tasks.dll
Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.DllMicrosoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll
Microsoft.WebApplication.targetsMicrosoft.WebApplication.targets
Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dllMicrosoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dllMicrosoft.WindowsAzure.StorageClient.dll
System.ServiceModel.PollingDuplex.dllSystem.ServiceModel.PollingDuplex.dll
vslsHost.exevslsHost.exe

Visual Studio 2015 için Application Insights için Dağıtılabilir Kod Dosyaları Distributable Code Files for Application Insights for Visual Studio 2015

Yazılımın Lisans Koşulları’na bağlı olarak, Visual Studio 2015’le aşağıdaki dosyaları kopyalayabilir ve üzerinde değişiklik yapmadan program derlemenizle birlikte dağıtabilirsiniz:Subject to the License Terms for the software, you may copy and distribute the following files, unmodified, with your program built with Visual Studio 2015:

Microsoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept.1.2.1.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.AspNet.1.0.0-rc1-update4.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.AspNetCore.1.0.0-rc2-final.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.DependencyCollector.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.JavaScript.0.22.9-build00167.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.Web.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.WindowsServer.2.0.0.nupkg
Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkgMicrosoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel.2.0.0.nupkg
Microsoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkgMicrosoft.Bcl.Async.1.0.168.nupkg
Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkgMicrosoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.Redist.1.1.24.nupkg

Sayfanın Başı
Top of Page