Visual Studio 2017’nin Önceki Bir Sürümünü YüklemeInstalling an Earlier Release of Visual Studio 2017

En güncel ve iyileştirilmiş özellikleri alabilmeniz için Visual Studio’yu sık sık güncelleştiriyoruz.We update Visual Studio often so that you get the most current, optimized features. Bu güncelleştirmeler bazen geliştirme ortamınızı dönüştüren değişiklikler içerebilir.Sometimes this may include changes which alter your development environment. Önceki sürüme geri dönmeniz gerekirse, geçerli yüklemenizi kaldırıp aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Visual Studio durumunu geri almanız gerekir.If you need to go back to the previous release, then you must uninstall your current installation and use the link below to revert your Visual Studio state. Bu makalede bunun nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.This article describes how to do so.

Not

Geçerli Visual Studio 2017 yüklemenizi değiştirmeye çalışmadan önce, desteklenen sürümleri gösteren destek ilkemize bakın.Before attempting to modify your current installation of Visual Studio 2017, refer to our support policy, which outlines supported versions. Microsoft bu ilkenin dışında destek garanti etmez.Microsoft does not guarantee support outside of this policy.

Not

Bu sayfada her zaman geçerli ürünümüzün sondan bir önceki sürümünün bağlantıları verilir; örneğin, 15.6 yayınlandığında bu sayfadaki bağlantılar 15.5’in en son hizmet yayınına yönlendirir.This page will always contain links to the N-1 version of our current product - for example, when 15.6 is released, the links on this page will direct to the latest servicing release of 15.5. Bu bağlantıların ne sıklıkla güncelleştirileceği hakkında bilgi için bkz. Visual Studio 2017 Yayın Ritmi.For information on how often you can expect these links to be updated, see the Visual Studio 2017 Release Rhythm.

Geçerli sürümü kaldırmaUninstalling the current release

 • Windows masaüstü makinenizde Visual Studio Yükleyicisi'ni açın.On your Windows desktop machine, open the Visual Studio Installer.
 • O anda yüklü olan ve Visual Studio Yükleyicisi’nde görünen tüm Visual Studio 2017 örneklerini kaldırın.Uninstall every instance of Visual Studio 2017 that you currently have installed and visible in the Visual Studio Installer.
 • Program Ekle veya Kaldır menüsünde "Microsoft Visual Studio 2017" programını bulup kaldırın.From Add or Remove Programs, find "Microsoft Visual Studio 2017" and uninstall it.

Bozuk yükleme nedeniyle yukarıdaki adımların hiçbirini uygulayamıyorsanız aşağıdakileri yapın:If you are unable to follow any of the steps above due to a corrupted install, do the following instead:

 • Windows masaüstü makinenizde Program Ekle veya Kaldır menüsüne gidin.On your Windows desktop machine, go to Add or Remove Programs.
 • “Microsoft Visual Studio 2017” programını bulun.Find “Microsoft Visual Studio 2017”.
 • Kaldır'ı seçin.Select Uninstall. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra InstallCleanup aracına erişebilmek için Visual Studio Önyükleyicisini bir kez daha çalıştırmanız gerekir.Once uninstallation is complete, you will need to run the Visual Studio Bootstrapper once more so that you can access the InstallCleanup tool. Bu araç, önceki sürümü yüklemek için önceki Visual Studio örneğinizin tüm izlerini kaldırır.This tool will remove all traces of your previous Visual Studio instance, which is necessary for installing the earlier release.
 • VisualStudio.com/downloads sayfasına gidin ve indirilecek sürümü seçin.Go to VisualStudio.com/downloads and select a version to download.
 • Yüklemek için bir iş yükü seçmeniz istendiğinde pencereyi kapatın (hiçbir şey yüklemeyin).When prompted to select a workload to install, close the window (do not install anything).
 • Sonra Visual Studio Yükleyicisi penceresini kapatın (hiçbir şey yüklemeyin).Then close the Visual Studio Installer window (do not install anything).
 • Artık InstallCleanup.exe dosyasına C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\resources\app\layout\ konumundan erişebilirsiniz.You should now have access to InstallCleanup.exe from C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\resources\app\layout\.
 • Yönetim modunda Komut İstemini kullanarak bu dizine gidin ve InstallCleanup.exe -f dosyasını çalıştırın.Using Command Prompt in administrator mode, go to this directory and run InstallCleanup.exe -f.

Kaldırma işleminin .NET, SQL, IIS, VC++ Yeniden Dağıtılabilir dosyaları ve diğer SDK’lar gibi tek başına program girişlerini kaldırmayacağını unutmayın.Please note, uninstallation will not remove standalone program entries, such as .NET, SQL, IIS, VC++ Redistributables and other SDKs. Gerekirse, bu girişler Program Ekle veya Kaldır menüsünden el ile kaldırılabilir.If required, these may need to be removed manually from Add or Remove Programs.

Önceki sürümü yüklemeInstalling the earlier release

Çevrimdışı yükleme oluşturabilir veya var olanı kullanabilirsiniz ya da yükleyiciyi aşağıdan doğrudan indirip başlatabilirsiniz.You can either create and use an offline installation, or you can download and launch the installer below directly.

Çevrimdışı yükleme oluşturmak için Çevrimdışı Visual Studio 2017 yüklemesi oluşturma bölümündeki yönergeleri izleyin ve belgede başvurulan önyükleyici dosyalarını aşağıdaki sürümlerle değiştirin.To create an offline installation, follow the instructions at Create an offline installation of Visual Studio 2017, replacing the bootstrapper files referenced in the document with the versions below.

ÜrünProduct SürümVersion Yükleme bağlantısıInstallation link
ToplulukCommunity 15.5.715.5.7 Community.exeCommunity.exe
ProfessionalProfessional 15.5.715.5.7 Professional.exeProfessional.exe
EnterpriseEnterprise 15.5.715.5.7 Enterprise.exeEnterprise.exe
Derleme AraçlarıBuild Tools 15.5.715.5.7 BuildTools.exeBuildTools.exe
ToplulukCommunity 15.4.515.4.5 Community.exeCommunity.exe
ProfessionalProfessional 15.4.515.4.5 Professional.exeProfessional.exe
EnterpriseEnterprise 15.4.515.4.5 Enterprise.exeEnterprise.exe
Derleme AraçlarıBuild Tools 15.4.515.4.5 BuildTools.exeBuildTools.exe