Visual Studio Icon Visual Studio 2015 Sistem GereksinimleriVisual Studio 2015 System Requirements

Visual Studio 2015 ürün ailesinin sistem gereksinimleri aşağıda tabloda listelenmiştir.System requirements for the Visual Studio 2015 family of products are listed in the table below. Uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Visual Studio 2015 Platform Desteği ve Uyumluluk konusuna bakın.For more information on compatibility, please see Visual Studio 2015 Platform Targeting and Compatibility. Visual Studio 2017 için bkz. Visual Studio 2017 Ürün Ailesi Sistem Gereksinimleri.For Visual Studio 2017, see Visual Studio 2017 Product Family System Requirements.

Belirli ürünlerin sistem gereksinimlerini görüntülemek için, aşağıdaki yer işaretlerinden birine tıklayın:To view system requirements for specific products, click on a bookmark below:

İndirDownload

Visual Studio 2015’i My.VisualStudio.com sitesinden indirebilirsiniz.You can download Visual Studio 2015 from My.VisualStudio.com. My.VisualStudio.com için ücretsiz bir Dev Essentials aboneliği veya Visual Studio Aboneliği gerekir.My.VisualStudio.com requires a free Dev Essentials subscription, or a Visual Studio Subscription.

Ek bilgi için bkz. Visual Studio’nun Belirli Bir Sürümünü Yükleme.For additional information, see How to Install a Specific Release of Visual Studio.

Visual Studio 2015 Visual Studio 2015


GereksinimlerRequirements Desteklenen İşletim SistemleriSupported Operating Systems
Visual Studio Community 2015 Güncelleştirme 3Visual Studio Community 2015 with Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB kullanılabilir sabit disk alanı5400 RPM sabit disk sürücüsü4 GB of available hard disk space5400 RPM hard disk drive
 • DirectX 9 uyumlu ekran kartı (1024 x 768 veya daha yüksek çözünürlükte)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Enterprise 2015 Güncelleştirme 3Visual Studio Enterprise 2015 with Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 GB kullanılabilir sabit disk alanı10 GB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • DirectX 9 uyumlu ekran kartı (1024 x 768 veya daha yüksek çözünürlükte)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Professional 2015 Güncelleştirme 3Visual Studio Professional 2015 with Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 GB kullanılabilir sabit disk alanı10 GB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • DirectX 9 uyumlu ekran kartı (1024 x 768 veya daha yüksek çözünürlükte)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 Güncelleştirme 3Visual Studio 2015 Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB kullanılabilir sabit disk alanı4 GB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartıDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 Dil PaketiVisual Studio 2015 Language Pack
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 600 MB kullanılabilir sabit disk alanı600 MB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • DirectX 9 uyumlu ekran kartı (1024 x 768 veya daha yüksek çözünürlükte)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Masaüstü için Visual Studio Express 2015Visual Studio Express 2015 for Windows Desktop
Donanım Gereksinimleri Hardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 5 GB kullanılabilir sabit disk alanı5 GB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • DirectX 9 uyumlu ekran kartı (1024 x 768 veya daha yüksek çözünürlükte)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Web için Visual Studio Express 2015Visual Studio Express 2015 for Web
Donanım Gereksinimleri Hardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB kullanılabilir sabit disk alanı4 GB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • DirectX 9 uyumlu ekran kartı (1024 x 768 veya daha yüksek çözünürlükte)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Windows 10 için Visual Studio Express 2015Visual Studio Express 2015 for Windows 10
Donanım Gereksinimleri Hardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 5 GB kullanılabilir sabit disk alanı5 GB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • DirectX 9 uyumlu ekran kartı (1024 x 768 veya daha yüksek çözünürlükte)DirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10Windows 10
Daha Fazla BilgiMore Information
 • Visual Studio 2015’i yüklemeyle ilgili ayrıntılı bilgiler için Visual Studio’yı Yükleme sayfasına bakın.See the Installing Visual Studio page for detailed information on installing Visual Studio 2015.
 • Visual Studio’nun bu sürümleri en iyi sonucu Internet Explorer 10 veya üstüyle verir.These versions of Visual Studio works best with Internet Explorer 10 or later. Bazı özellikler, bu sürüm veya üstü yüklü olmadığında beklendiği gibi çalışmayabilir.Some features might not work as expected when it, or a later version, is not installed.
 • Windows Store ve Windows Evrensel uygulama geliştirmesi için: Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 ve geliştirme gerektiren Windows 8.1 Update veya üzeri.For Windows Store and Windows Universal app development: Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 and development require Windows 8.1 Update or later.
 • Windows 10 Home, Pro ve Enterprise desteklenir.Windows 10 Home, Pro, and Enterprise are supported.
 • Windows Phone 8.0 geliştirme için Windows 8.1 Güncelleştirmesi (x64) veya üstü gereklidir.Windows Phone 8.0 development requires Windows 8.1 Update (x64) or later.
 • Öykünücü desteği (Windows veya Android) için, Windows 8.1 (x64) Professional sürümü veya üstü ya da Windows 10 Pro veya Enterprise (x64) sürümleri gereklidir.For emulator support (Windows or Android), Windows 8.1 (x64) Professional edition or later or Windows 10 Pro or Enterprise (x64) editions are required. Hyper-V İstemcisi ve İkinci Düzey Adres Çevirisi (SLAT) desteği olan bir işlemci de gereklidir.A processor that supports Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT) is also required.
 • Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2’nin yüklenmesi için Güncelleştirme 2919355 gereklidir (Windows Update’ten de sağlanabilir).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 (also available from Windows Update).
 • Visual Studio 2015 Dil Paketi’ni yüklemeden önce Visual Studio 2015 ürününü yüklediğinizden emin olun.Be sure to install a Visual Studio 2015 product before installing a Visual Studio 2015 Language Pack.

Sayfanın BaşıTop of Page

Team Foundation Server 2015 Team Foundation Server 2015

GereksinimlerRequirements Desteklenen İşletim SistemleriSupported Operating Systems
Team Foundation Server 2015 Güncelleştirme 3 Donanım Gereksinimleri Team Foundation Server 2015 Update 3 Hardware Requirements
 • 2,13 GHz veya daha hızlı işlemci2.13 GHz or faster processor
 • 1 GB veya daha büyük RAM1 GB or greater RAM
 • 8 GB veya daha büyük kullanılabilir sabit disk alanı8 GB or more available hard disk space
Daha Fazla Bilgi TFS’yi yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Gereksinimler ve Uyumluluk. More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Kurulum, yükseltme ve yönetim senaryolarıyla ilgili kapsamlı bilgiler için, TFS’yi şirket içinde yükleme, yükseltme ve yönetme sayfasına bakın.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Sunucu İşletim Sistemleri Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (en az SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
İstemci İşletim Sistemleri Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (en az SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Team Foundation Server Express 2015 Güncelleştirme 3 Donanım Gereksinimleri Team Foundation Server Express 2015 Update 3 Hardware Requirements
 • 2,13 GHz veya daha hızlı işlemci2.13 GHz or faster processor
 • 1 GB veya daha büyük RAM1 GB or greater RAM
 • 4 GB veya daha büyük kullanılabilir sabit disk alanı4 GB or more available hard disk space
Daha Fazla Bilgi TFS’yi yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Gereksinimler ve Uyumluluk. More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Kurulum, yükseltme ve yönetim senaryolarıyla ilgili kapsamlı bilgiler için, TFS’yi şirket içinde yükleme, yükseltme ve yönetme sayfasına bakın.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Sunucu İşletim Sistemleri Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (en az SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
İstemci İşletim Sistemleri Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (en az SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Project Server 2015 Güncelleştirme 3 için Team Foundation Server Uzantıları Ek Gereksinimler Bilgisayarda Office 2013, 2010 veya 2007 yüklü olmalıdır.Team Foundation Server Extensions for Project Server 2015 Update 3 Additional Requirements Office 2013, 2010, or 2007 must be installed on the computer.

Daha Fazla Bilgi TFS’yi yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Gereksinimler ve Uyumluluk.More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Kurulum, yükseltme ve yönetim senaryolarıyla ilgili kapsamlı bilgiler için, TFS’yi şirket içinde yükleme, yükseltme ve yönetme sayfasına bakın.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.

Sunucu İşletim Sistemleri Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (en az SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
İstemci İşletim Sistemleri Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (en az SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Team Foundation Server 2015 için Geri Bildirim İstemcisi Donanım Gereksinimleri Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Hardware Requirements
 • 2,2 GHz veya daha hızlı işlemci2.2 GHz or faster processor
 • 1 GB veya daha büyük RAM1 GB or more of RAM
 • 1 GB veya daha büyük kullanılabilir sabit disk alanı1 GB or more of available hard disk space
Daha Fazla Bilgi TFS’yi yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Gereksinimler ve Uyumluluk. More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Kurulum, yükseltme ve yönetim senaryolarıyla ilgili kapsamlı bilgiler için, TFS’yi şirket içinde yükleme, yükseltme ve yönetme sayfasına bakın.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Sunucu İşletim Sistemleri Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (en az SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
İstemci İşletim Sistemleri Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (en az SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Team Foundation Server 2015 için Geri Bildirim İstemcisi Dil Paketi Donanım Gereksinimleri Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Language Pack Hardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 5400 RPM sabit sürücü5400 RPM hard drive
Ek Gereksinimler Dil paketini yüklemeden önce TFS 2015 için Geri Bildirim İstemcisi’ni yükleyin. Additional Requirements Install the Feedback Client for TFS 2015 before installing the language pack. Daha Fazla Bilgi TFS’yi yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Gereksinimler ve Uyumluluk.More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Kurulum, yükseltme ve yönetim senaryolarıyla ilgili kapsamlı bilgiler için, TFS’yi şirket içinde yükleme, yükseltme ve yönetme sayfasına bakın.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Sunucu İşletim Sistemleri Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (en az SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
İstemci İşletim Sistemleri Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (en az SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)

Sayfanın BaşıTop of Page

Visual Studio 2015 için Araçlar Tools for Visual Studio 2015

GereksinimlerRequirements Desteklenen İşletim SistemleriSupported Operating Systems
Güncelleştirme 3 ile Visual Studio 2015 için AgentsAgents for Visual Studio 2015 with Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (x86 için) veya 2 GB RAM (x64 için); sanal makine çalıştırılıyorsa fazladan 512 MB RAM önerilir1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (Kurulum için tüm sürücülerde en çok 1 MB gerekir)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 1 MB across all drives)
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartıDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Ek GereksinimlerAdditional Requirements
.NET Framework 4.5.2 veya sonraki sürümü.NET Framework 4.5.2 or later version
Daha Fazla BilgiMore Information
Yükleme ve kurulumla ilgili kapsamlı bilgiler için Test Aracılarını ve Test Denetleyicilerini Yükleme ve Yapılandırma sayfasına bakın.See the Installing and Configuring Test Agents and Test Controllers page for in-depth information on installation and configuration.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 için Agents Dil PaketiAgents for Visual Studio 2015 Language Pack
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 MB kullanılabilir sabit disk alanı10 MB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit sürücü5400 RPM hard drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartıDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Ek GereksinimlerAdditional Requirements
Visual Studio Community 2015 veya üstüVisual Studio Community 2015 or higher
Visual Studio 2015 SDKVisual Studio 2015 SDK
Daha Fazla BilgiMore Information
Dil Paketi’ni yüklemeden önce, ürünün ilgili sürümünü yükleyin.Before you install a Language Pack, install the corresponding version of the product.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Microsoft Derleme Araçları 2015 Güncelleştirme 3Microsoft Build Tools 2015 Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (x86 için) veya 2 GB RAM (x64 için); sanal makine çalıştırılıyorsa fazladan 512 MB RAM önerilir1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (Kurulum için tüm sürücülerde en çok 1 MB gerekir)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 1 MB across all drives)
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartıDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Ek GereksinimlerAdditional Requirements
.NET Framework 4.5.2 veya sonraki sürümü.NET Framework 4.5.2 or later version
Daha Fazla BilgiMore Information
Kurulum için tüm sürücülerde en çok 1 MB gerekir.Setup requires up to 1 MB across all drives.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 için Modelleme SDK’sı Güncelleştirme 3Modeling SDK for Visual Studio 2015 Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 MB kullanılabilir sabit disk alanı10 MB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit sürücü5400 RPM hard drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartıDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Ek GereksinimlerAdditional Requirements
Visual Studio Community 2015 veya üstüVisual Studio Community 2015 or higher
Visual Studio 2015 SDKVisual Studio 2015 SDK
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 için Release Management Güncelleştirme 3Release Management for Visual Studio 2015 Update 3
Donanım Gereksinimleri (Release Management Client için)Hardware Requirements (for Release Management client)
 • 1 GHz Pentium işlemci veya eşdeğeri (2 GHz Pentium işlemci veya eşdeğeri önerilir)1 GHz Pentium processor or equivalent (2 GHz Pentium processor or equivalent recommended)
 • 512 MB RAM (1 GB önerilir)512 MB of RAM (1 GB recommended)
 • 2,2 GB kullanılabilir sabit disk alanı (.NET Framework bağımlılığı nedeniyle)2.2 GB available hard disk space (due to .NET Framework dependency)
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • 1024 x 768 yüksek renk, 16 bit ekran (1280 x 1024 yüksek renk, 32 bit ekran önerilir)1024 x 768 high-color, 16-bit display (1280 x 1024 high-color, 32-bit display recommended)

TFS’nin uyumlu sürümleri (Release Management Client için)Compatible versions of TFS (for Release Management client)
 • Team Foundation Server 2015Team Foundation Server 2015
 • Team Foundation Server 2013Team Foundation Server 2013
 • Team Foundation Server 2012Team Foundation Server 2012
 • Team Foundation Server 2010Team Foundation Server 2010

Daha Fazla BilgiMore Information
İşletim sistemi ve donanım gereksinimleriyle ilgili kapsamlı bilgiler için, VS 2015 ve TFS 2015 için Release Management sunucusu/istemcisi sistem gereksinimleri sayfasına bakın.See the System requirements for Release Management server/client for VS 2015 and TFS 2015 page for in-depth information on operating system and hardware requirements.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 için Uzak Araçlar Güncelleştirme 3Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı1 GB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit sürücü5400 RPM hard drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartıDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Daha Fazla BilgiMore Information
En iyi deneyimi elde etmek için, Uzak Araçlar’ın Visual Studio sürümünüze yönelik en son güncelleştirmesini kullanın.For the best experience, use the most recent update of the Remote Tools for your version of Visual Studio.
Windows için derleme yaparken gereken araçları bulmak için bkz. Windows 10 için indirmeler ve araçlar.See Downloads and tools for Windows 10 to get the tools you need to build for Windows.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual C++ Derleme Araçları 2015 Güncelleştirme 3Visual C++ Build Tools 2015 Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 4 GB RAM (x86 için) veya 2 GB RAM (x64 için); sanal makine çalıştırılıyorsa fazladan 512 MB RAM önerilir4 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (Kurulum için tüm sürücülerde en çok 4 GB gerekir)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 4 GB across all drives)
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartıDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Ek GereksinimlerAdditional Requirements
.NET Framework 4.5.2 veya sonraki sürümü.NET Framework 4.5.2 or later version
Daha Fazla BilgiMore Information
Kurulum için tüm sürücülerde en çok 4 GB gerekir.Setup requires up to 4 GB across all drives.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 için Visual C++ Yeniden Dağıtılabilir Güncelleştirme 3Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 Update 3
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 50 MB kullanılabilir sabit disk alanı50 MB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartı (DirectX 11 veya üstü ile uyumlu ekran kartı önerilir)DirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution (DirectX 11 or later-capable video card recommended)

Daha Fazla BilgiMore Information
Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2’nin yüklenmesi için Güncelleştirme 2919355 ve Güncelleştirme 2919442 gereklidir (Windows Update’ten de sağlanabilir).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 and Update 2919442 (also available from Windows Update).
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Vista Hizmet Paketi 2Windows Vista Service Pack 2
Windows XP Hizmet Paketi 3Windows XP Service Pack 3
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP2Windows Server 2008 R2 SP2
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 Kabuğu (Tümleşik) Yeniden Dağıtılabilir Paketi Visual Studio 2015 Shell (Integrated) Redistributable Package
Visual Studio 2015 Kabuğu (Yalıtılmış) Yeniden Dağıtılabilir PaketiVisual Studio 2015 Shell (Isolated) Redistributable Package
Visual Studio 2015 Kabuğu (Tümleşik) Dil PaketiVisual Studio 2015 Shell (Integrated) Language Pack
Visual Studio 2015 Shell (Yalıtılmış) Dil PaketiVisual Studio 2015 Shell (Isolated) Language Pack

Donanım Gereksinimleri Hardware Requirements
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (x86 için) veya 2 GB RAM (x64 için); sanal makine çalıştırılıyorsa fazladan 512 MB RAM önerilir1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı200 MB of available hard disk space
 • 5400 RPM sabit disk sürücüsü5400 RPM hard disk drive
 • 1024 x 768 veya daha yüksek görüntü çözünürlüğünde çalışan DirectX 9 uyumlu ekran kartıDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Daha Fazla BilgiMore Information
Visual Studio’nun bu sürümü en iyi sonucu Internet Explorer 10 veya üstüyle verir.This version of Visual Studio works best with Internet Explorer 10 or later. Bazı özellikler, bu sürüm veya üstü yüklü olmadığında beklendiği gibi çalışmayabilir.Some features might not work as expected when it, or a later version, is not installed.
Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2’nin yüklenmesi için Güncelleştirme 2919355 gereklidir (Windows Update’ten de sağlanabilir).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 (also available from Windows Update).
Windows 10 Windows 8.1 Windows 10 Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1

Sayfanın BaşıTop of Page

.NET Framework .NET Framework

GereksinimlerRequirements Desteklenen İşletim SistemleriSupported Operating Systems
Microsoft .NET Framework 4.6.2Microsoft .NET Framework 4.6.2
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1 GHz veya daha hızlı işlemci1 GHz or faster processor
 • 512 MB RAM512 MB of RAM
 • 2,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x86)2.5 GB of available hard disk space (x86)
 • 2,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 Yıldönümü Güncelleştirmesi Windows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 (x86 ve x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 ve x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.2 Dil PaketiMicrosoft .NET Framework 4.6.2 Language Pack
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1 GHz veya daha hızlı işlemci1 GHz or faster processor
 • 512 MB RAM512 MB of RAM
 • 640 MB kullanılabilir sabit disk alanı640 MB of available hard disk space
Windows 10 Yıldönümü Güncelleştirmesi Windows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 (x86 ve x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 ve x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 SP2 (x86 ve x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.1Microsoft .NET Framework 4.6.1
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1 GHz veya daha hızlı işlemci1 GHz or faster processor
 • 512 MB RAM512 MB of RAM
 • 1,3 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1 (x86 ve x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 ve x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 ve x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.1 Dil PaketiMicrosoft .NET Framework 4.6.1 Language Pack
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1 GHz veya daha hızlı işlemci1 GHz or faster processor
 • 512 MB RAM512 MB of RAM
 • 1,3 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1 (x86 ve x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 ve x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 ve x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6Microsoft .NET Framework 4.6
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1 GHz veya daha hızlı işlemci1 GHz or faster processor
 • 512 MB RAM512 MB of RAM
 • 1,3 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 (x86 ve x64) Windows 10 (x86 and x64)
Windows 8.1 (x86 ve x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 ve x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 ve x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Vista SP2 (x86 ve x64)Windows Vista SP2 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 SP2 (x86 ve x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Microsoft .NET Framework 4.6 Dil PaketiMicrosoft .NET Framework 4.6 Language Pack
Donanım GereksinimleriHardware Requirements
 • 1 GHz veya daha hızlı işlemci1 GHz or faster processor
 • 512 MB RAM512 MB of RAM
 • 2,2 MB kullanılabilir sabit disk alanı (x86)2.2 MB of available hard disk space (x86)
 • 3 GB kullanılabilir sabit disk alanı (x64)3 GB of available hard disk space (x64)
Windows 8.1 (x86 ve x64) Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 ve x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 ve x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Vista SP2 (x86 ve x64)Windows Vista SP2 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 SP2 (x86 ve x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)

Sayfanın Başı
Top of Page