Visual Studio 2017 Ürün Ailesi Sistem Gereksinimleri Visual Studio 2017 Product Family System Requirements

Genel bakışOverview

Bu sayfada Visual Studio 2017 ürün ailesinin en düşük sistem gereksinimleri verilmiştir.This page contains the minimum system requirements for the Visual Studio 2017 family of products. Uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Visual Studio 2017 Platform Hedefleme ve Uyumluluk konusuna bakın.For information on compatibility, see Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility. Performansı artırma ile ilgili yardıma ihtiyaç duyarsanız bkz. Visual Studio performans ipuçları ve püf noktaları.If you need help with improving performance, see Visual Studio performance tips and tricks.

YeniliklerWhat's New

Visual Studio 2017’deki yenilikleri görün!See what's new in Visual Studio 2017!

İndirDownload

Visual Studio 2017’nin en son sürümü indirmek için düğmeye tıklayın.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Visual Studio 2017’yi yükleme ve güncelleştirme yönergeleri için Visual Studio 2017’yi en son sürüme güncelleştirme belgesine başvurun.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release documentation.

Not

Yükleme paketinin boyutu geçerli Visual Studio yapılandırmanıza bağlı olarak değişir.Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

İpucu

Daha eski Visual Studio sürümleri için Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 veya Visual Studio 2012 sistem gereksinimlerine bakın.For older versions of Visual Studio, see the system requirements for Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, or Visual Studio 2012.

GeribildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Yükleyicinin veya Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bize bildirebilirsiniz.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. BuThe Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur.icon is located in the upper right-hand corner. Soru sorup yanıtlar bulabileceğiniz Visual Studio Geliştirici Topluluğu sayfasından sorunlarınızı takip edebilirsiniz.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Ayrıca UserVoice aracılığıyla bir ürün önerisinde bulunabilir veya Canlı Sohbet desteği ile ücretsiz yükleme yardımı alabilirsiniz.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.


Visual Studio 2017 Sistem GereksinimleriVisual Studio 2017 System Requirements

Şu ürünler, aşağıdaki en düşük sistem gereksinimlerini destekler:The following products support the minimum system requirements below:

 • Visual Studio Enterprise 2017Visual Studio Enterprise 2017
 • Visual Studio Professional 2017Visual Studio Professional 2017
 • Visual Studio Community 2017Visual Studio Community 2017
 • Visual Studio Takım Gezgini 2017Visual Studio Team Explorer 2017
 • Visual Studio Test Uzmanı 2017Visual Studio Test Professional 2017
 • Visual Studio Test Aracısı 2017Visual Studio Test Agent 2017
 • Visual Studio Test Denetleyicisi 2017Visual Studio Test Controller 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Office Tümleştirmesi 2017Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017
 • Visual Studio Geri Bildirim İstemcisi 2017Visual Studio Feedback Client 2017

Desteklenen İşletim SistemleriSupported Operating Systems

Visual Studio 2017 aşağıdaki işletim sistemlerinde yüklenir ve çalıştırılır:Visual Studio 2017 will install and run on the following operating systems:

 • Windows 10 sürüm 1507 veya üstü: Home, Professional, Education ve Enterprise (LTSB ve S desteklenmez)Windows 10 version 1507 or higher: Home, Professional, Education, and Enterprise (LTSB and S are not supported)
 • Windows Server 2016: Standard ve DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows 8.1 (Güncelleştirme 2919355 ile): Core, Professional ve EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012 R2 (Güncelleştirme 2919355 ile): Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 7 SP1 (en son Windows Güncelleştirmeleri ile): Home Premium, Professional, Enterprise, UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

DonanımHardware

 • 1,8 GHz veya daha hızlı işlemci.1.8 GHz or faster processor. Çift çekirdekli veya daha iyisi önerilirDual-core or better recommended
 • 2 GB RAM; 4 GB RAM önerilir (sanal makinede çalıştırılıyorsa en az 2,5 GB)2 GB of RAM; 4 GB of RAM recommended (2.5 GB minimum if running on a virtual machine)
 • Sabit disk alanı: Yüklenen özelliklere bağlı olarak 130 GB’a kadar kullanılabilir alan; tipik yüklemeler için 20-50 GB boş alan gerekir.Hard disk space: up to 130 GB of available space, depending on features installed; typical installations require 20-50 GB of free space.
 • Sabit disk hızı: Performansı artırmak için Windows ve Visual Studio’yu bir katı hal sürücüsüne (SSD) yükleyin.Hard disk speed: to improve performance, install Windows and Visual Studio on a solid state drive (SSD).
 • En az 720p (1280x720) ekran çözünürlüğü destekleyen ekran kartı; Visual Studio WXGA (1366x768) ve üzeri çözünürlükte en iyi şekilde çalışır.Video card that supports a minimum display resolution of 720p (1280 by 720); Visual Studio will work best at a resolution of WXGA (1366 by 768) or higher.

Desteklenen DillerSupported Languages

Visual Studio aşağıdaki dillerde kullanılabilir:Visual Studio is available in the following languages:

 • İngilizce, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Çekçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, İspanyolca, TürkçeEnglish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish

Visual Studio’nun dilini yükleme sırasında seçebilirsiniz.You can select the language of Visual Studio during installation. Visual Studio Yükleyicisi de aynı on dört dilde kullanılabilir ve mümkün olduğunda Windows’un dilini kullanır.The Visual Studio Installer is available in the same fourteen languages, and will match the language of Windows, if available.

Not: Visual Studio Team Foundation Server Office Tümleştirmesi 2017, Visual Studio Team Foundation Server 2017 tarafından desteklenen on dilde kullanılabilir.Note: Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2017 is available in the ten languages supported by Visual Studio Team Foundation Server 2017.

Ek GereksinimlerAdditional Requirements

 • Visual Studio’yu yüklemek için yönetici hakları gerekir.Administrator rights are required to install Visual Studio.
 • Visual Studio’yu yüklemek için .NET Framework 4.5 gereklidir..NET Framework 4.5 is required to install Visual Studio. Visual Studio, kurulum sırasında yüklenecek olan .NET Framework 4.6.1’i gerektirir.Visual Studio requires .NET Framework 4.6.1, which will be installed during setup.
 • Windows 10 Enterprise LTSB sürümü ve Windows 10 S, geliştirme için desteklenmez.Windows 10 Enterprise LTSB edition and Windows 10 S are not supported for development. Windows 10 LTSB ve Windows 10 S’te çalışan uygulamalar oluşturmak için Visual Studio 2017’yi kullanabilirsiniz.You may use Visual Studio 2017 to build apps that run on Windows 10 LTSB and Windows 10 S.
 • İnternet’le ilgili senaryolarda Internet Explorer 11 veya Microsoft Edge gereklidir.Internet Explorer 11 or Edge is required for internet-related scenarios. Bazı özelliklerin çalışması için, bunların veya sonraki sürümlerinin yüklenmiş olması gerekebilir.Some features might not work unless these, or a later version, are installed.
 • Öykünücü desteği için, Windows 8.1 Pro veya Enterprise (x64) sürümü gereklidir.For emulator support, Windows 8.1 Pro or Enterprise (x64) editions are required. Hyper-V İstemcisi ve İkinci Düzey Adres Çevirisi (SLAT) desteği olan bir işlemci de gereklidir.A processor that supports Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT) is also required.
 • Evrensel Windows uygulamaları geliştirme (tasarlama, düzenleme ve hata ayıklama dahil) için, Windows 10 gerekir.Universal Windows app development, including designing, editing, and debugging, requires Windows 10. Komut satırından Evrensel Windows uygulamaları derlemek için Windows Server 2016 ve Windows Server 2012 R2 kullanılabilir.Windows Server 2016 and Windows Server 2012 R2 may be used to build Universal Windows apps from the command line.
 • Windows Server çalıştırırken Sunucu Çekirdeği ve En Düşük Düzeyde Sunucu Arabirimi seçenekleri desteklenmez.The Server Core and Minimal Server Interface options are not supported when running Windows Server.
 • Windows kapsayıcıları, Visual Studio 2017 Derleme Araçları dışında desteklenmez.Windows containers are not supported, except for Visual Studio 2017 Build Tools.
 • Team Foundation Server 2017 Office Tümleştirmesi için Office 2016, Office 2013 veya Office 2010 gerekir.Team Foundation Server 2017 Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010.
 • Xamarin.Android, 64 bit bir Windows sürümü ve 64 bit Java Development Kit (JDK) gerektirir.Xamarin.Android requires a 64-bit edition of Windows and the 64-bit Java Development Kit (JDK).
 • Windows 7 SP1’de C++ ile Mobil Uygulama Geliştirme, JavaScript veya .NET iş yüklerinin yüklenebilmesi için PowerShell 3.0 veya üzeri gerekir.PowerShell 3.0 or higher is required on Windows 7 SP1 to install the Mobile Development with C++, JavaScript, or .NET workloads.
Sayfanın Başı
Top of Page

Visual Studio Team Foundation Server 2017Visual Studio Team Foundation Server 2017

Çeşitli dağıtım senaryolarında sistem gereksinimleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve Microsoft Office ve Microsoft SharePoint’le tümleştirme bilgileri için, bkz. Visual Studio Team Foundation Server Gereksinimleri ve Uyumluluğu.For detailed information on system requirements for various deployment scenarios, and for information on integration with Microsoft Office and Microsoft SharePoint, see Visual Studio Team Foundation Server Requirements and Compatibility.

Şu ürünler, aşağıdaki en düşük gereksinimleri destekler:The following products support the minimum requirements below:

 • Visual Studio Team Foundation Server 2017Visual Studio Team Foundation Server 2017
 • Visual Studio Team Foundation Server Express 2017Visual Studio Team Foundation Server Express 2017

Desteklenen İşletim SistemleriSupported Operating Systems

Visual Studio Team Foundation Server 2017, aşağıdaki işletim sistemlerinin 64 bit sürümlerinde yüklenir ve çalıştırılır:Visual Studio Team Foundation Server 2017 will install and run on the 64-bit versions of the following operating systems:

 • Windows 10 sürüm 1507 veya üstü: Home, Professional ve EnterpriseWindows 10 version 1507 or higher: Home, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2016: Standard ve DatacenterWindows Server 2016: Standard and Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 (Güncelleştirme 2919355 ile): Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 (with Update 2919355): Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows 8.1 (Güncelleştirme 2919355 ile): Core, Professional ve EnterpriseWindows 8.1 (with Update 2919355): Core, Professional, and Enterprise
 • Windows Server 2012: Essentials, Standard, DatacenterWindows Server 2012: Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 SP1: Standard, Enterprise, DatacenterWindows Server 2008 R2 SP1: Standard, Enterprise, Datacenter
 • Windows 7 SP1 (en son Windows Güncelleştirmeleri ile): Home Premium, Professional, Enterprise, UltimateWindows 7 SP1 (with latest Windows Updates): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

DonanımHardware

Tek sunuculu ve çok sunuculu dağıtımlarda donanım önerileri için bkz. Visual Studio Team Foundation Server Gereksinimleri ve Uyumluluğu.For hardware recommendations on single-server and multi-server deployments, see Visual Studio Team Foundation Server Requirements and Compatibility.

Desteklenen DillerSupported Languages

Visual Studio Team Foundation Server aşağıdaki dillerde kullanılabilir:Visual Studio Team Foundation Server is available in the following languages:

 • İngilizce, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İspanyolcaEnglish, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish

Ek GereksinimlerAdditional Requirements

 • Visual Studio Team Foundation Server’ı yüklemek için yönetici hakları gerekir.Administrator rights are required to install Visual Studio Team Foundation Server.
 • Kurulum sırasında yüklenecek olan .NET Framework 4.6.1.NET Framework 4.6.1, which will be installed during setup
 • Microsoft SQL Server 2014 veya Microsoft SQL Server 2016Microsoft SQL Server 2014 or Microsoft SQL Server 2016
 • Team Foundation Server Web İstemcisi için Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox veya Apple Safari gerekirTeam Foundation Server Web Client requires Microsoft Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, or Apple Safari
 • Team Foundation Server Office Tümleştirmesi için Office 2016, Office 2013 veya Office 2010 gerekirTeam Foundation Server Office Integration requires Office 2016, Office 2013, or Office 2010
Sayfanın Başı
Top of Page

Mac için Microsoft Visual Studio 2017Microsoft Visual Studio 2017 for Mac

Mac için Visual Studio’yu indirmek için bkz. visualstudio.com/vs/visual-studio-mac.To download Visual Studio for Mac, see visualstudio.com/vs/visual-studio-mac.

Microsoft Visual Studio CodeMicrosoft Visual Studio Code

Microsoft Visual Studio Code’u indirmek için bkz. code.visualstudio.com.To download Microsoft Visual Studio Code, see code.visualstudio.com.

Visual Studio 2017 için Uzak Araçlar, Performans Araçları ve IntelliTrace Standalone CollectorRemote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector for Visual Studio 2017

Aşağıdaki farklar dışında, Uzak Araçlar, Performans Araçları ve IntelliTrace Standalone Collector, Visual Studio ile aynı sistem gereksinimlerine sahiptir:The Remote Tools, Performance Tools, and IntelliTrace Standalone Collector support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012 ve Windows Server 2008 R2 SP1 üzerine de yüklenirAlso installs on Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 SP1
 • 1,6 GHz veya daha hızlı işlemci gerekirRequires a 1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB) gerekirRequires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı gerekirRequires 1 GB of available hard disk space
 • 1024 x 768 veya daha yüksek ekran çözünürlüğü gerekirRequires 1024 by 768 or higher display resolution
 • En iyi deneyimi elde etmek için, tanılama araçlarının Visual Studio sürümünüze uygun en son güncelleştirmelerini kullanınFor the best experience, use the most recent update of these diagnostic tools for your version of Visual Studio

Microsoft Visual Studio Derleme Araçları 2017Microsoft Visual Studio Build Tools 2017

Aşağıdaki değişiklikler dışında, Derleme Araçları Visual Studio ile aynı sistem gereksinimlerini destekler:The Build Tools support the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Aynı zamanda Windows Server 2008 R2 SP1 ve Windows Server 2016 Sunucu Çekirdeği seçeneğine yüklenir.Also installs on Windows Server 2008 R2 SP1 and on the Server Core option for Windows Server 2016.
 • Aynı zamanda bir Windows kapsayıcısına yüklenir.Also installs into a Windows container.
 • Yüklü özelliklere bağlı olarak 2,3 GB ile 60 GB arasında kullanılabilir sabit disk alanı gerektirir.Requires 2.3 GB to 60 GB of available hard disk space, depending on installed features.

Visual Studio 2017 için Microsoft Visual C++ Yeniden DağıtılabilirMicrosoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017

Visual C++ Yeniden Dağıtılabilir’i indirmek için bkz. visualstudio.com/downloads.To download the Visual C++ Redistributable, see visualstudio.com/downloads.

Aşağıdaki değişiklikler dışında, Visual C++ Yeniden Dağıtılabilir Visual Studio ile aynı sistem gereksinimlerini destekler:The Visual C++ Redistributable supports the same system requirements as Visual Studio with the following changes:

 • Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2 ve Windows XP SP3 üzerine de yüklenirAlso installs on Windows 10 Enterprise LTSB, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 SP2, and Windows XP SP3
 • 1 GB RAM (sanal makinede çalıştırılıyorsa 1,5 GB) gerekirRequires 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 50 MB kullanılabilir sabit disk alanı gerekirRequires 50 MB of available hard disk space

Sayfanın Başı
Top of Page