Visual Studio 2013 Sürüm Notları Geçmişi Visual Studio 2013 Release Notes History

Not

Bu sürüm Visual Studio’nun en son sürümü değildir.This is not the latest version of Visual Studio. En son sürümü indirmek için lütfen Visual Studio 2017’ye yönelik güncel sürüm notlarına bakın.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.

Visual Studio 2013 Sürüm NotlarıRelease Notes for Visual Studio 2013

Lütfen her sürümün kendi sürüm notlarına bakın:Please refer to the release notes for each release:


Visual Studio 2013'ü indirinDownload Visual Studio 2013

Visual Studio'nun önceki sürümlerine yönelik indirmeler my.visualstudio.com sitesinde sağlanır. Bu, aboneliğe dayalı bir sitedir ama herkes ücretsiz bir Dev Essentials aboneliği oluşturabilir.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Daha fazla bilgi için lütfen Dev Essentials sayfasına bakın.Please see the Dev Essentials page for more information.

İndirmek için bu adımları izleyin.Follow these steps to download.

  1. Visual Studio 2013 İndir düğmesine tıklayın.Click the Download Visual Studio 2013 button.

  2. Ürün Ailesine Göre Filtrele kutusunda istenen ürün ailesini işaretleyin.Check the desired product family in the Filter by Product Family box. İndirmeler’de, ilgili ürün ailesindeki indirmek istediğiniz her ürünü için indir düğmesine tıklayın (Şekil 1).In Downloads, click the download button for each product you wish to download in that family (Figure 1).

    Download banner
    (Şekil 1) Visual Studio 2013 için sunulan indirmeler.(Figure 1) Available downloads for Visual Studio 2013.
  3. İndirmek istediğiniz her ürün ailesi için 1. ve 2. adımı tekrarlayın.Repeat steps 1 and 2 for each product family you wish to download.


Visual Studio 2013 Ürün BilgileriVisual Studio 2013 Product Information


Sayfanın Başı
Top of Page