Visual Studio 2017 sürüm 15.1 Yayın Notları Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes


Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Lisans Koşulları | Bloglar | Sürüm RitmiDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm


Not

Bu sürüm Visual Studio 2017’nin en son sürümü değildir.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Visual Studio 2017’nin en son sürümü hakkında bilgi edinmek için lütfen güncel Sürüm Notları sayfasını ziyaret edin.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Bu makale, Visual Studio 2017 sürüm 15.1’in yayınlarıyla ilgili bilgiler içerir.This article contains information about releases for Visual Studio 2017 version 15.1.

Geri bildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Yükleyiciden veya Visual Studio IDE’nin kendisinden Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bildirebilirsiniz.You can report a problem from the Report a Problem option in either the installer or the Visual Studio IDE itself. BuThe Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur.icon is located in the upper right hand corner. Geri bildiriminizi Geliştirici Topluluğu portalında izleyebilirsiniz.You can track your feedback in the Developer Community portal. Önerilerinizi, UserVoice sitesi aracılığıyla bize bildirin.For suggestions, let us know through the UserVoice site.

Sürüm GeçmişiRelease History

Visual Studio 2017’nin Geçerli Sürümünü İndirinDownload the Current Release of Visual Studio 2017

Visual Studio 2017’nin en son sürümü indirmek için düğmeye tıklayın.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Yönergeler için bkz. Visual Studio 2017’yi Yükleme.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Not: Yükleme paketi boyutu geçerli Visual Studio yapılandırmanıza bağlı olarak değişir.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.


Yayın Tarihi: 17 Nisan 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.1 (26403.07)Release Date: April 17, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.1 (26403.07)

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:

Bu sürümde ele alınan sorunlar:Other issues addressed in this version:

  • İnternet erişimi olmayan bir ortamda çevrimdışı bir düzenden yükleme yaptığınızda, güncelleştirme bildirimleri almazsınız.When you install from an offline layout in an environment without internet access, you will not receive update notifications. En yeni sürüme güncelleştirmek için çevrimdışı düzeni kullandığınızda da bu durum geçerlidir.This also applies when you use the offline layout to update to the newest version.

Yayın Tarihi: 10 Nisan 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.1 (26403.03)Release Date: April 10, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.1 (26403.03)

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Yayın Tarihi: 5 Nisan 2017 - Visual Studio sürüm 15.1 (26403.00)Release Date: April 5, 2017 - Visual Studio version 15.1 (26403.00)

Bu Sürümdeki Güncelleştirmelerin ÖzetiSummary of Updates in this Release


Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

The Developer Community PortalMüşteriler tarafından bildirilen ve 15.1 sürümünde çözüm getirilen sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about customer-reported issues addressed in version 15.1.

Bu Sürümdeki YeniliklerWhat's New in this Release

Yeni Bir Takım Gezgini Tek Başına Yüklemesi A New Team Explorer Standalone Install

Visual Studio Takım Gezgini 2017, Team Foundation Server ve Visual Studio Team Services’a erişim için kullanılan zengin, tek başına bir istemcidir (Şekil 1).Visual Studio Team Explorer 2017 is a rich, standalone client (Figure 1) used to access Team Foundation Server and Visual Studio Team Services. Tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sağlanır.It is free for any user. Bu yükleme yalnızca Takım Gezgini’ni içerdiğinden, diğer IDE bileşenleri olmadan sürüm denetimine ve iş öğesi izlemeye erişebilirsiniz.This install only includes Team Explorer so you can access version control and work item tracking without other IDE components.

Team Explorer
(Şekil 1) Takım Gezgini(Figure 1) Team Explorer

Evrensel Windows Uygulama Geliştirme Araçları Tools for Universal Windows App Development

Evrensel Windows Uygulaması iş yükü şimdi Creators Update SDK (10.0.15063) içerir ve Windows 10 Creators Update sürüm 1703 için uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.The Universal Windows App workload now includes the Creators Update SDK (10.0.15063) and allows you to build apps for the Windows 10 Creators Update version 1703. Buna ek olarak, sürüm şu iyileştirmeleri içerir:In addition, the release includes these enhancements:

  • Windows 10 SDK, Creators Update SDK ile yan yana yüklenecektir.The Windows 10 SDK will install side by side with the Creators Update SDK. Bu, hem SDK’nın kullanıma sunulan sürümünü hedefleyen, üretime hazır uygulamalar oluşturmanızı hem de Preview Windows SDK ile gelen yeni işletim sistemi özelliklerini test etmeye başlamanızı sağlar.This allows you to use a single machine to build production-ready apps that target the released version of the SDK, as well as begin testing new OS features delivered by a Preview Windows SDK.
  • Package.config ve package.json dosyalarının yerine PackageReference kullanılarak NuGet paket yönetimi geliştirilmişti.NuGet package management has been improved by using PackageReference to replace package.config and package.json.
  • Şimdi NuGet paketi olarak sağlanan iyileştirilmiş bir .NET Yerel Derleyici.An enhanced .NET Native Compiler that is now delivered as a NuGet package.
  • Visual Studio şimdi XAML denetimleri için NuGet paketleri olarak gelen gelişmiş araç desteği içerir.Visual Studio now includes improved tooling support for XAML controls delivered as NuGet packages.
  • XAML düzenleyicisindeki IntelliSense şimdi uygulamanızın hedeflediği SDK sürümünde desteklenmeyen XAML türlerini ve özelliklerini vurgular.IntelliSense in the XAML editor now highlights XAML types and properties that are not supported in the version of the SDK that your app is targeting.

Daha fazla bilgi için bkz. Visual Studio 2017’de Creators Update SDK desteği.For more information, see Creators Update SDK support in Visual Studio 2017.


Visual Studio 2017 Sürüm Notları GeçmişiVisual Studio 2017 Release Notes History

Lütfen Visual Studio 2017 Sürüm Notları Geçmişi sayfasına bakın.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Sayfanın Başı
Top of Page