Visual Studio Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.1 Sürüm NotlarıGeliştirici topluluğu | Sistem gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir kod | Lisans koşulları | Blogları | Bilinen en son sürüm sorunları | Visual Studio docs 'Da yeni yenilikleri


Visual Studio 2019’un en son sürümünü indirmek için bir düğmeye tıklayın. Visual Studio 2019’u yükleme ve güncelleştirme yönergeleri için bkz. Visual Studio 2019’u en son sürüme güncelleştirme. Ayrıca çevrimdışı yükleme yönergelerine bakın.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Visual Studio 2019 sürüm 16.1’deki Yenilikler

Visual Studio 2019 sürüm 16.1 Yayınları

Visual Studio 2019 Blog

Visual Studio 2019 Blog, Visual Studio Mühendislik Takımı tarafından sunulan resmi ürün içgörüleri kaynağıdır. Visual Studio 2019 yayınları hakkında kapsamlı bilgileri aşağıdaki gönderilerde bulabilirsiniz:


Release Notes Icon

Yayın tarihi: 9 Temmuz 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.1.6'da çözülen sorunların özeti

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimleri

CVE-2019-1077 Visual Studio Uzantısı Otomatik Güncelleştirme Güvenlik Açığı

Visual Studio Uzantısı otomatik güncelleştirme işlemi bazı dosya işlemlerini hatalı yaptığında ayrıcalık yükseltmesinde güvenlik açığı oluyor. Bu güvenlik açığından başarılı bir şekilde yararlanan bir saldırgan rastgele konumlardan dosyaları silebilir. Bu güvenlik açığından yararlanmak için, saldırganın güvenlik açığı olan sisteme yetkisiz erişimi olması gerekebilir. Güvenlik güncelleştirmesi, Visual Studio Uzantısı otomatik güncelleştirme işleminin dosya işlemleri gerçekleştirdiği konumların güvenliğini sağlayarak güvenlik açığını giderir.

CVE-2019-1075 ASP.NET Core Kimlik Sahtekarlığı Güvenlik Açığı

ASP.NET Core'da açık yeniden yönlendirmeye yol açabilecek bir kimlik sahtekarlığı güvenlik açığı var. Güvenlik açığından başarıyla yararlanabilen bir saldırgan hedeflenen kullanıcıyı kötü amaçlı bir web sitesine yönlendirebilir. Saldırgan güvenlik açığından yararlanmak için URL'si özel olarak hazırlanmış bir bağlantı gönderebilir ve kullanıcıyı bu bağlantıya tıklamaya ikna edebilir.

Güvenlik güncelleştirmesi, ASP.NET Core'un URL'leri ayrıştırma biçimini düzelterek güvenlik açığını giderir. Ayrıntıları .NET Core sürüm notlarında bulabilirsiniz.

CVE-2019-1113 WorkflowDesigner XOML’nin seri durumdan çıkarılması kodun yürütülmesini sağlıyor

Belirli türlere başvuran bir XOML dosyası Visual Studio’da açıldığında rastgele kod yürütülmesine neden olabiliyordu. Artık XOML dosyalarıyla kullanılmasına izin verilen türlere sınırlama getirildi. Yeni yetkisiz türlerden birini içeren bir XOML dosyası açıldığında türün yetkisiz olduğunu açıklayan bir ileti görüntüleniyor.

Daha fazla bilgi için bkz. https://support.microsoft.com/en-us/help/4512190/remote-code-execution-vulnerability-if-types-are-specified-in-xoml.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.1.5

Yayın tarihi: 2 Temmuz 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.1.5'te çözülen sorunların özeti


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.1.4

yayın tarihi: 25 Haziran 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.1.4'te çözülen sorunların özeti


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.1.3

yayın tarihi: 11 Haziran 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.1.3'te Çözülen Sorunların Özeti


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.1.2

yayın tarihi: 4 Haziran 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.1.2'de çözülen sorunların özeti


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.1.1

yayımlanma tarihi 24 Mayıs 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.1.1'de Çözülen Sorunların Özeti


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.1

yayımlanma tarihi 21 Mayıs 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.1’deki Yeniliklerin Özeti

IDE

 • Genel kullanıma sunulan Visual Studio IntelliCode C#, C++, TypeScipt/JavaScript veya XAML destekleyen tüm iş yüklerini içerir.
 • İzleyici Başına Duyarlılık desteği eklendi.
 • C# için yeni codefixes kullanıma sunuldu.
 • Visual Studio’da Ara özelliğine En Son Kullanılan işlevi eklendi.

Hata Ayıklayıcısı

 • Kaynak Bağlantı kimlik doğrulaması geliştirmeleri uygulandı.
 • Varsayılan sembol sunucuları listesine nuget.org sembol sunucusu eklendi.
 • Zaman Atlatma Hata Ayıklama önizlemesi artık özel durum adımlamayı destekliyor.

Genişletilebilirlik

 • VSIX projelerinde .resx dosyası gereksinimi kaldırıldı (BuildTools güncelleştirmesi).
 • VSIX Proje şablonu artık yeni SDK sürümünü kullanıyor.

Performans

 • Çok büyük çözümlerin çözüm yükleme süresini geliştirmeye yönelik kullanıcı iyileştirmesi.
 • Şablon yazarları şablonlarına özel etiketler ekleyebilir.
 • Özel UI için CodeLens desteği.
 • Dil Sunucusu Protokolü’nün uygulanmasına yönelik güncelleştirmeler.
 • Çözümler, klasörler ve diğer görünümler arasında geçiş yapma davranışı güncelleştirildi.

C++

F#

.NET

 • Yeni .NET üretkenlik özellikleri, projelerde ve çözümlerde bir tıklamayla kodu temizleme, blok açıklamasını açmak/kapatmak için yeni bir klavye kısayolu, türleri diğer ad alanlarına taşımak için yeniden düzenleme gibi özellikleri içeriyor.
 • Kullanıcılar artık başlangıç penceresindeki kopya ekranı aracılığıyla bir SSH URI’den kod kopyalayabilir.
 • .NET Üretkenliği eklemeleri, içeri aktarılmayan türler için IntelliSense tamamlanmasını, tek satırlık açıklama/açıklamaları kaldırma geçişini, adlandırma stillerini editorconfig’e dışarı aktarmayı ve tercih edilen kullanımların iç ve dış ad alanlarına yönelik yeni bir kod stili ayarını içerir.
 • .NET Core 3.0 için WinForms ve WPF projelerini desteklemeye yönelik .NET SDK aracı eklemelerinin yanı sıra hata düzeltmeleri ve performans geliştirmeleri uygulandı.
 • Visual Studio SDK'sı v16.0 NuGet’e yayınlandı.
 • .NET Core 3.0 WPF geliştirme için XAML Tasarımcısı’nın önizlemesi yayınlandı.

Xamarin

Visual Studio 2019 sürüm 16.1'de Düzeltilen En Önemli Sorunlar

Visual Studio 2019 sürüm 16.1’deki Yeniliklerin Ayrıntıları

IDE

 • Genel kullanıma sunulan IntelliCode C#, C++, TypeScipt/JavaScript veya XAML destekleyen tüm iş yüklerini içerir.
 • IntelliCode özelliklerinin önizlemesi - Özel Modeller, C++/TS/JS desteği ve Editorconfig çıkarımı - bunlar varsayılan olarak devre dışıdır. Bunları etkinleştirmek için Araçlar > Seçenekler > IntelliCode’a gidin.
 • Yeni Öğe Sihirbazı’ndan EditorConfig (IntelliCode) şablonu kaldırıldı. Çıkarsanan bir Editorconfig oluşturmak için Çözüm Gezgini’nde istediğiniz konuma sağ tıklayın ve Ekle > Yeni EditorConfig (IntelliCode) ’u seçin.
 • SSH aracılığıyla çevrimiçi depodan kod kopyalamak için başlangıç penceresini kullanın.
Clone with SSH on start window
Başlangıç penceresinde SSH ile kopyalama
 • Visual Studio IntelliCode, C#, XAML veya C++ destekleyen bir iş yükü yüklediğinizde varsayılan olarak yüklenir.
  • C# ve XAML temel modelleri varsayılan olarak açık olur.
  • Özel model eğitimi ve bağımsız değişken tamamlama gibi önizleme özellikleri Araç > Seçenekler > IntelliCode aracılığıyla etkinleştirilebilir.
 • İzleyici Başına Duyarlılık desteği eklendi
 • C# için yeni codefixes kullanıma sunuldu.
 • Visual Studio’nun WinForms tabanlı PropertyBrowser penceresi için izleyici başına duyarlılık desteği eklendi. Makinede .NET Framework 4.8 RTM sürümünün yüklü olması gerekir.

Hata Ayıklayıcısı

 • Kaynak bağlantı şirket içi TFS Kaynak Denetimini desteklemek için artık Windows Kimlik doğrulamasını kullanabilir.
 • Varsayılan sembol sunucuları listesine nuget.org sembol sunucusu eklendi

Proje

 • Çözüm Gezgini görünümünü değiştirme düğmesi artık bir açılan menüde tüm olası görünümleri tutarlı bir şekilde gösterir.
Solution switching
Çözüm görünümü değiştirme
 • Çok büyük çözümler için yükleme süresini geliştirdik. Geliştirme, çözümlerin boyutuna göre değişkenlik gösterir.

 • Dosya > Dönüştür seçeneğinin altındaki Dönüştür iletişim kutusu kaldırıldı. Bu özellik daha önce Visual Studio 2015’te kullanım dışı bırakılmıştı.

 • Task.vs.json ve launch.vs.json şemaları için doğrulama kuralları güncelleştirildi ve özelliklerin açıklamaları eklendi.

 • Launch.vs.json aracılığıyla özel bir program kullanarak Linux’da uzaktan hata ayıklama desteği eklendi.

Genişletilebilirlik

 • Kullanıcılar uzantılarınızda Visual Studio 2019’u hedeflemek için artık Microsoft.VisualStudio.SDK’nın en son sürümünü kullanabilir. Visual Studio’nun desteklenen en düşük sürümü 16.0 ise SDK’nın sadece bu sürümünü kullandığınızdan emin olun.
 • Yeni VSIX projeleri artık Microsoft.VisualStudio.SDK NuGet paketinin 16.0 sürümünü içerecek.
 • Kullanıcılar Visual Studio 2019 Yeni Proje İletişim Kutusu’nda kategorileştirme ve filtrelemeyi etkinleştirmek için artık proje şablonlarınıza etiket ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca yerleşik etiketleri veya özel dil, platform veya proje türü etiketlerinizi seçebilir.
Template tagging
Şablon etiketleme
 • CodeLens uzantıları artık CodeLens ayrıntıları açılan penceresinde rastgele UI içeriği gösterebilir.

 • Dil Sunucusu Protokolü güncelleştirmesindeki yenilikler:

  • Satır içi farkları ve LiveShare’deki Razor dosyalarını etkinleştirmek için tahmini arabellek desteği.
  • Gereksiz tanılama desteği.
  • textDocument/typeDefinition desteği.
  • TextDocument/foldingRange (ana hat oluşturma) desteği.
 • VSIX projelerinde .resx dosyası gereksinimi kaldırıldı (BuildTools güncelleştirmesi)

 • Microsoft.VSSDK.BuildTools NuGet paketi, MergeWithCTO özelliğine sahip .resx dosyası bulunmadığında boş bir .resx dosyası sağlayacak. Uzantıların çoğu birleştirme için .resx dosyasını kullanmıyor veya buna ihtiyaç duymuyor. Böylece projeler daha temiz kalacak.

 • İzleyici başına duyarlılık değişiklikleri bazı uzantıları etkileyebilir. Visual Studio genişleticilerine yönelik İzleyici Başına Duyarlılık desteği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Düzenleyici

 • Visual Studio’da Ara özelliği, bu örnek makette gösterildiği gibi Visual Studio’da Ara kullanılarak çağrılan en son kullanılan üç eylemi odaklı olarak görüntüler. (Not: Simgeler ve belirli çizgi öğeleri bu makette tamamen güncelleştirilmedi.)
Visual Studio Search
Visual Studio’da Ara Maketi

C++

 • Ek yapılandırma veya SSH bağlantısı olmadan Visual Studio’da C++ ile yerel olarak Linux için yerel Windows Alt Sistemi (WSL) yüklemesini kullanın.
Windows Subsystem for Linux
Linux için Windows Alt Sistemi
 • AddressSanitizer, Linux projeleri ve WSL için artık Visual Studio ile tümleştirildi.
ASan integration
ASan tümleştirmesi
 • Kullanıcılar hem MSBuild hem de CMake projelerinde Linux’ı hedeflerken uzaktan derleme makinenizi uzaktan hata ayıklama makinelerinden ayırabilir.
 • Hızlı Bilgi İpuçları artık kod yapısı hakkında daha fazla bilgi almaya yönelik çevrimiçi belge arama bağlantısı içerir. Kırmızı, kıvrımlı çizgi kod durumunda Hızlı Bilgi’deki bağlantı, hatayı çevrimiçi olarak arar.
 • Hızlı Bilgi İpuçları’ndaki Kod, düzenleyicideki renklendirmeyi yansıtacak biçimde renklendirildi.
Colorized code in Quick Info tooltips
Hızlı Bilgi İpuçları’ndaki renklendirilmiş kod
New Code Analysis quick fixes
Yeni Kod Analizi hızlı düzeltmeleri
 • Linux için Windows alt sistemi desteği (WSL), mevcut önbelleklerin yapılandırmaları, varsayılan derleme ve yükleme köklerindeki değişiklikler ve Linux CMake yapılandırmalarındaki ortam değişkenleri desteği dahil olmak üzere CMake Ayarları Düzenleyicisi geliştirmeleri.
Improvements to the CMake Settings Editor
CMake Ayarları Düzenleyicisi geliştirmeleri
 • Uzak bağlantılar için geliştirilmiş günlüğe kaydetme, platformlar arası geliştirme ile ilgili sorunları tanılamayı kolaylaştırır.
Improved logging for remote connections
Uzak bağlantılar için geliştirilmiş günlüğe kaydetme
 • Artık Linux hedeflenirken (MSBuild projelerine özeldir, çok yakında CMake desteği de sunulacak) uzaktan derleme makinenizi uzaktan hata ayıklama makinenizden ayırabilirsiniz.
 • Şablon Çubuğu artık kod temelinizdeki şablonun örneklemelerini temel alarak açılır menüyü doldurabilir.
New Template Bar dropdown menu
Yeni Şablon Çubuğu açılan menüsü
 • C++ IntelliCode artık yerleşik olarak sunulur ve Araçlar > Seçenekler > IntelliCode > Genel seçeneğinden etkinleştirilebilir. IntelliCode’un bu sürümünde doğruluk geliştirildi ve boş işlev desteği eklendi.
 • CMake tümleştirme, Windows ve/veya Linux’u hedefleyen projeler için artık Clang/LLVM araç zincirini destekliyor. Clang, MSVC veya GCC kullanan CMake projelerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve hatadan ayıklayabilirsiniz.
CMake integration supports the Clang/LLVM toolchain
CMake tümleştirmesi artık Clang/LLVM araç zincirini destekliyor
 • Vcpkg tarafından yüklenebilen eksik #include değerleri için ampuller ve CMake find_package yönergesi için kullanılabilir olan paketlerin otomatik olarak tamamlanması.
Autocompletion of available packages
Kullanılabilir paketlerin otomatik olarak tamamlanması
 • Visual Studio 3.14 ile birlikte gelen CMake sürümü güncelleştirildi. Bu sürüm, Visual Studio 2019 projelerini ve dosya tabanlı IDE tümleştirme API’leri hedefleyen MSBuild oluşturucuları için yerleşik destek ekler.

 • C++ projelerinin Genel Özellik Sayfaları yeniden düzenlendi. Bazı seçenekler yeni bir Gelişmiş sayfasına taşındı. Gelişmiş sayfası, tercih edilen araç takımı mimarisi, hata ayıklama kitaplıkları, MSVC araç takımının ikincil sürümü ve Unity (jumbo) derlemelerini de içeriyor.

 • C++ Standart Kitaplığın uygulanmasına eklenen şu C ++20 önizleme özelliklerine /std:c++latest bölümünden erişebilirsiniz:

  • basic_string/basic_string_view için starts_with() ve ends_with().
  • İlişkili kapsayıcılar için contains().
  • list ve forward_list için remove(), remove_if() ve unique() artık size_type değerini döndürüyor.
  • shift_left() ve shift_right()``<algorithm> üzerine eklendi.
 • C++ derleyiciye eklenen şu C ++20 önizleme özelliklerine /std:c++latest bölümünden erişebilirsiniz:

  • Açık şablon bağımsız değişkenleri (P0846R0) ile işlev çağrısı ifadeleri için bağımsız değişkenler aracılığıyla işlev şablonlarını bulabilme yeteneği artırıldı.
  • Belirli üyelerin toplu başlatmada seçilmesine (örn. Type t { .member = expr } söz dizimini kullanarak) izin veren belirlenmiş başlatma (P0329R4).
 • Lambda desteği bakımdan geçirilerek uzun süredir devam eden çok sayıda hata giderildi. /std:c++latest kullanılırken bu değişiklik varsayılan olarak etkindir. Yeni ayrıştırıcı, diğer /std:c++* dil modlarında ve varsayılan modda /experimental:newLambdaProcessor (örn. /std:c++17 /experimental:newLambdaProcessor) aracılığıyla etkinleştirilebilir.

 • CMake için düzenleyici belgeleri

 • Yerleşik CMake komutları, değişkenler ve özellikler için tamamlamalar ve hızlı bilgiler ile CMakeLists.txt dosyalarınızı düzenlemek daha kolay.

Tooltip info for add_subdirectory CMake command
add_subdirectory CMake komutu için araç ipucu bilgisi

F# ve F# araçları

F# bilgisayar diline ve araçlarına yönelik küçük bir yayın olsa da bu sürüm birçok ilgi çekici özellik içeriyor! VS 16.0 güncelleştirmesinde olduğu gibi bu sürüm de düzenleyici araçlarının performansına odaklandı.

F# derleyici ve F# etkileşimli
 • .NET Core’da F# etkileşimliye P/Invoke desteği eklendi (#6544)
 • Span<'T> için, for döngüsünde kullanıma yönelik derleyici iyileştirmesi eklendi (#6195)
 • Çeşitli senaryolarda F# seçenekleri için fazla Some ayırmalarını önlemeye yönelik bir iyileştirme eklendi (#6532)
 • Normal Kayıtlar’daki mevcut deneyimle eşleşmesi için Anonim Kayıtların örneklemesinde kullanılan ifadelerin çalıştırılma sırası alfabetik sıradan yukarıdan aşağıya düzende olacak şekilde değiştirildi (#6487)
 • Çok büyük değişmez ifadelerin veya çok büyük bildirimlerin derlemede yığın taşması olmasına yol açan bir hata çözüldü (#6258)
 • Bir Anonim Kayıt ile işlev hatadan ayıklanırken kesme noktalarının tetiklenmemesiyle ilgili bir sorun düzeltildi (#6512)
 • Anonim Kayıtlarının obj parametresi bekleyerek yapılara geçerken oluşan derleyici kilitlenmesiyle ilgili bir sorun düzeltildi (#6434)
 • for var expr1 to expr2 do ... döngülerinin garip bir şekilde geçerli (ve atılan) söz dizimleriyle sonuçlandığı bir hata düzeltildi (#6586)
 • Anonim Kayıtların olaylarla düzgün bir biçimde kullanılamamasına neden olan bir hata düzeltildi (#6572)
 • FsLexYacc’de oluşturulan aşırı derecede büyük ayrıştırıcılarla (100 milyondan fazla satır) ilgili uzun süredir devam eden bir hata düzeltildi (#5967
 • Derleyicinin Tür Sağlayıcısı eklenti bileşeninde bulunan ve tür sağlayıcısı tarafından oluşturulan bir bellek sızıntısına yol açabilen, uzun süredir devam eden bir hata düzeltildi (#6409)
 • Derleme sonucunda elde edilen çalıştırılabilir dosyanın ekli F# imza dosyası kaynağında mutlak yolları içermesine neden olan bir sorunu çözen --pathmap desteği, Saul Rennison tarafından F# derleyicisine eklendi (#5213)
 • Diğer araçlar ve ortamlar aracılığıyla (örn., Fable) kullanımı geliştiren bir F# AST iyileştirmesi ncave tarafından eklendi (#6333)
 • Üyeleri çözerken bilgi geçişiyle ilgili bir iyileştirme Steffen Forkmann tarafından eklendi (#4457)
 • Bir tür uygulamasında gerekli geçersiz kılmaların eksik olması durumunda, eksik olanların bir listesinin bildirilmesi gibi özellikler sağlayan hata iletileri geliştirmesi Gauthier Segay tarafından eklendi (#4982)
F# araçları
 • .NET SDK’da .NET Core’dan .NET Framework’e geçişi kolaylaştırmak amacıyla, .NET SDK’daki F# projeleri için Hedef Çerçeve açılır liste artık tüm kullanılabilir .NET Core, .NET Standard ve .NET Framework değerlerini içerecek
 • Genel tür parametrelerinin, yeniden adlandırıldıklarında çift ters tikten kaçan adlar oluşturmasına neden olan bir hata düzeltildi (#5389)
 • Tür Sağlayıcılarının gereksizce yeniden örneklendirerek zamanla çok büyük ayırmalara yol açmasıyla ilgili uzun bir süredir devam eden bir hata çözüldü (#5929)
 • IL’lerin okunmasının kısa bir süre içerisinde gereksizce 20MB ayırma yapmasıyla ilgili uzun süredir devam eden bir hata çözüldü (#6403)
 • F# derleyici hizmetindeki GetToolTipText yönteminin, birkaç üyeye yönelik aşırı yüklemeler için aynı XML imzasını gösterebilmesine neden olan bir hata Vasily Kirichenko tarafından düzeltildi (#6244)
F# açık kaynak altyapısı

Aşağıdakileri yaparak katkı deneyimini geliştirdik:

 • F# derleyicisinin ve merkez kitaplığının .NET Core kaynak derleme deposuyla oluşturulabilmesi için derlememizi kaynak işlemiyle tamamladık
 • Tüm kod tabanının bütün olarak netstandard2.0 ve net472 öğelerini hedeflemesi için netstandard1.6 bağımlılığımızı kaldırdık
 • Visual Studio kullanan katkıda bulunan kişilerin doğrudan yükleme gerektiren herşeyi bilmesinin gerekmemesi için deponun köküne .vsconfig dosyası ekledik
 • Projemizin BENİOKU dosyasını yeniden yazarak kafa karıştırıcı olabilecek bilgileri kaldırdık, katkıda bulunmaya başlamaya yönelik bir hızlı başlangıç ekledik ve ne tür değişiklikler yapmak istediğimizi daha kapsayıcı bir biçimde anlatmaya çalıştık

.NET Üretkenliği

 • Artık içeri aktarılmamış türler için deneysel IntelliSense tamamlama olanağı sunuyoruz! Kullanıcılar artık dosyaya içeri aktarma deyimi eklemese bile projelerdeki bağımlılıklarda yer alan türler için IntelliSense önerileri alır. Bu seçeneği Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyici > C# > IntelliSense’den etkinleştirebilirsiniz.
Intellisense completion for unimported types
İçeri aktarılmamış türler için IntelliSense tamamlama
 • Tek Satır Açıklama/Açıklamayı Kaldır iki durumlu denetimi artık klavye kısayolu aracılığıyla kullanılabilir (Ctrl+K,/). Bu komut, seçiminiz için açıklama eklenip eklenmediğine bağlı olarak tek satırlık bir açıklama ekler veya açıklamayı kaldırır.
 • Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyici > C# > Kod Stili’nde yer alan “editorconfig oluştur” düğmesi ile adlandırma stillerini dışarı aktarma olanağı.
 • Bir ad alanının içindeki kullanımları gerekli kılmak veya engellemek için yeni bir editorconfig kodu kullanma olanağı. Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyici > C# > Kod Stili’nde yer alan “editorconfig oluştur” düğmesi kullanıldığında bu ayar da dışarı aktarılır.
Editorconfig rule for usings outside/inside namespaces
Ad alanlarının dışındaki/içindeki kullanımlara yönelik editorconfig kuralı
Tools Options setting for usings inside/outside namespace
Ad alanının içindeki/dışındaki kullanımlara yönelik Araç Seçenekleri ayarı
 • Tüm Başvuruları Bul “Tür” sütunu artık daha fazla filtre seçenekleri sunuyor ve ad alanlarına ve türlere duyarlı.
Find All References Kind column has more filter options
Tüm Başvuruları Bul Tür sütunu daha fazla filtre seçeneği sunuyor
 • Birleştir/ayır if deyimleri için bir codefix eklendi.
Split or merge if statements
if deyimlerini ayırma veya birleştirme
 • İkili ifadeleri sarmalamak için bir codefix eklendi.
Wrap binary expressions
İkili ifadeleri sarmalama
 • Artık regex dizesinden intellisense menüsünü (Ctrl + ara çubuğu) kullanarak bir regex tamamlama listesine erişilebilir. Bu tamamlamalar, önerinin hangi işlevi yaptığını belirten bir satır içi açıklamayı da içerir.
Regex completion offered in Intellisense with (Ctrl + space)
Regex tamamlama
 • Bir sınıfın mührünü açmak için bir codefix eklendi.
Unseal a class codefix
Bir sınıfın mührünü açma
 • Tek tıklamayla kod temizlemeyi proje ve çözümler için kullanabilirsiniz. Çözüm Gezgini’nde proje veya çözümlere sağ tıklayabilir ve ‘Kod Temizlemeyi Çalıştır’ seçeneğini belirleyin.
Right-click to run code cleanup over the entire solution
Kod temizlemeyi tüm çözümü kapsayacak şekilde çalıştırmak için sağ tıklayın
You will see a dialog box while cleanup is applied to each file
Temizleme her dosyaya uygulanırken bir iletişim kutusu görüntülenir
 • Türü ad alanına veya klasöre taşımak için yeniden düzenleme iletişim kutusunu kullanın. İmlecinizi sınıf adı ve türüne yerleştirin ve (Ctrl + .) kısayolunu kullanarak hızlı eylemleri ve yeniden düzenleme menüsünü açın ve ‘Ad alanına taşı’ seçeneğini belirleyin. Bu, türü taşımak istediğiniz hedef ad alanını belirleyebildiğiniz bir iletişim kutusunu başlatır.
Place cursor in class name and type (Ctrl+.) to view refactorings
Yeniden düzenlemeleri görüntülemek için imlecinizi sınıf adına yerleştirin ve (Ctrl+.) kısayolunu kullanın
Select the destination namespace
Hedef ad alanını seçin
 • Blok Açıklamasını Açma veya Kapama/Açıklamayı Kaldırma artık (Ctrl+Shift+/) klavye kısayolu aracılığıyla veya Düzenle > Gelişmiş > Blok Açıklamasını Açma veya Kapama seçeneğiyle kullanılabilir. Bu komut, seçtiklerinize bağlı olarak blok açıklamaları ekler veya kaldırır.
Toggle block comment with (Ctrl+Shift+/)
(Ctrl+Shift+/) kısayoluyla blok açıklamasını açma veya kapama
 • Salt okunur yapı alanlarını yazılabilir yapmak için artık bir kod düzeltmesi mevcut. İmlecinizi yapı adına yerleştirin ve (Ctrl + .) kısayolunu kullanarak hızlı eylemleri ve yeniden düzenleme menüsünü açın ve ‘Salt okunur alanları yazılabilir yap’ seçeneğini belirleyin.
 • Bir oluşturucudan özel bir alan ekleme veya tam tersi için kod düzeltmesini bulmak daha kolaydır ve alan adının herhangi bir kısmı seçildiğinde gösterilir. Bu yeniden düzenleme artık tüm olası oluşturucuları sunar.

.NET Core 3.0 WPF geliştirme için XAML Tasarımcısı Önizlemesi

 • Visual Studio’da .NET Core 3.0 WPF uygulamaları oluşturan geliştiricilere yönelik XAML Tasarımcısı’nın bir erken önizlemesi mevcuttur. Bu aşamada tasarım zamanı özelliklerinin çoğu kullanılamaz. Bu bir erken önizleme olduğu için, kilitlenme gibi sorunlarla karşılaşırsanız gelecekteki deneyimi geliştirmeleri için ekibe Visual Studio geri bildirimi gönderin.
 • Her Visual Studio 2019 güncelleştirmesi ile .NET Framework WPF uygulamaları için XAML Tasarımcısı’nda kullanılabilir olan özellikler gibi daha fazla özelliği uygulamaya devam edeceğiz.

.NET SDK araçları

Bu sürüm, WPF’nin .NET Core’da kullanım engelini kaldırmaya yönelik birçok çalışma içeriyor:

 • .NET Core WinForms veya WPF projesine yeni bir öğe eklediğinizde çıkan hata iletişim kutusuyla ilgili bir sorun çözümlendi (#4486).
 • Eski stil .NET projeleri ile deneyim eşliği yakalamayı hedefleyen birçok küçük öğe içeren .NET SDK projelerin için XAML dosyaları desteği (#1467).
 • .NET Core’da WinForms için bağlam menüsü öğesi desteği (#137): Windows Formu, Kullanıcı Denetimi, Bileşen, ve Sınıf.
 • .NET Core’da WPF için bağlam menüsü öğesi desteği, (#137): Pencere, Sayfa, Kullanıcı Denetimi, Kaynak Sözlüğü.
 • Veri Kaynakları penceresi .NET SDK projeleri için etkinleştirildi ve WinForms için veri yönetimi senaryolarına olanak tanıyor (#4479.

Ayrıca, bu sürümde çeşitli diğer düzeltmelerde eklendi:

 • .NET SDK projeleri artık .razor dosyalarını destekliyor (#4468).
 • Hata ayıklama özellik sayfasına, ekran okuyucuların okuyabilmesine olanak tanımak amacıyla erişilebilir yardım metni eklendi (#4568).
 • Bir proje dosyasını açmak için çift tıklamayı devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan bir ayar ekledik (#4493).
 • Proje adının çok uzun olduğunda nedeniyle bağlam menüsünün çok genişlemesine neden olan bir sorunu çözmek amacıyla bir proje dosyasını düzenlemeye yönelik bağlam menüsü seçeneğinde artık proje adı bulunmayacak. (#1492).
 • Veri Bağlama kullanıcı arabirimi ile Veri Kaynağı oluştururken iki .datasource dosyasının oluşturulması hatası düzeltildi (#4485).
 • Bağlantılı dosyalar kullanıldığında güncel olma denetleyicisinin başarısız olmasına yol açan bir hata çözümlendi (#4580).
 • Paket çözümü ve Bağımlılıklar düğümünde çözüldü/çözülmedi durumlarının görüntülenmesiyle ilgili çeşitli hatalar düzeltildi (#2924, #4577).

Kapatılan sorunların tam listesi için bkz. GitHub’daki 16.1 kilometre taşı.

Xamarin

 • Şablonlar, cihaz oluşturma, yükleyiciler ve daha fazlası için varsayılan Android Deneyimi API 28’e yükseltildi.
 • Windows’da IntelliSense artık Xamarin.Forms XAML ile yazarken tasarım zamanı özniteliklerine yönelik önerileri gösterir.

Bilinen Sorunlar

Visual Studio 2019 sürüm 16.1’daki tüm sorunları ve sağlanan geçici çözümleri görüntülemek için aşağıdaki bağlantıyı izleyin.

Visual Studio 2019 Known Issues


Görüş ve öneriler

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız! Yükleyicinin veya Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bize bildirebilirsiniz. Bu Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur. Soru sorup yanıtlar bulabileceğiniz, yeni özellikler önerebileceğiniz Visual Studio Geliştirici Topluluğu sayfasından sorunlarınızı takip edebilir ve ürün önerisinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Canlı Sohbet desteğimizden ücretsiz yükleme yardımı alabilirsiniz.


Bloglar

Tüm yeni yayınlar hakkında güncel bilgi sunan ve çok çeşitli özellikler hakkında derinlemesine bilgiler içeren Geliştirici Araçları Blogları sitesinde mevcut olan içgörü ve önerilerden yararlanın.


Visual Studio 2019 Sürüm Notları Geçmişi

Visual Studio 2019’un geçmiş sürümleriyle ilgili daha fazla bilgi için Visual Studio 2019 Sürüm Notları Geçmişi sayfasına bakın.


Sayfanın Başı